Deialdia 2012 - ekintza Humanitarioentzako laguntzak (Finantzaketa Iraunkorreko Linea)

LABURPENA
Titulua:
Deialdia 2012 - ekintza Humanitarioentzako laguntzak (Finantzaketa Iraunkorreko Linea)
Xedea:

Deialdi honen xedea da garapena eta lankidetza sustatzeko funtsaren kargurako ekintza humanitarioetarako laguntzak arautzen dituen otsailaren 19ko 31/2008 dekretuak, Kapitulua II, araututako ekintza humanitarioetarako laguntzak 2012ko ekitaldirako deitzea (etengabeko finantziazio-linea (etengabeko finantziazio-linea).

Diru kopurua:

1.904.819 euro

Deialdiaren araudia:
 • Ebazpena, 2012ko otsailaren 2koa (EHAA Zk. 24/2012)

  EBAZPENA, 2012ko otsailaren 2koa, Lehendakaritzako idazkari nagusiarena, Garapen Lankidetzarako Funtsaren kargura ekintza humanitarioak burutzeko 2012ko laguntzen deialdia egiten duena

Araudia:
 • 31/2008 Dekretua (EHAA Zk. 20/2008)

  31/2008 DEKRETUA, otsailaren 19koa, Garapenerako Lankidetzaren kargurako ekintza humanitarioentzako laguntzak arautzen dituena.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Deialdia egiten duen organoa:
Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia
Erakunde erabakigarria:
Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia
Egitura atal ebazlea:
Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia
Bertan emandako arreta:
 • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

Nafarroa,2

01017-Vitoria-Gasteiz

Jendaurreko ordutegia:

Astelehenetik-Ostegunera: 9:00-13:00 eta 15:00-16:30

Ostiraletan: 9:00-14:00

e-mail: agentzia@elankidetza.es

 

 • Herritarren arretako bulegoak (Zuzenean):

Jendaurreko ordutegia: Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Bilbo:

Gran Vía, 85

48011 Bilbo, (Bizkaia)

Donostia- San Sebastián:

Andía, 13

20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)

Vitoria-Gasteiz (Hiriaren erdian):

Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua

01008 Vitoria-Gasteiz, (Álava)

Telefono bidezko arreta:

945.016.403

Oharra:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

Telefono bidezko arretarako ordutegia:

Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.

Telefono-zenbakia:

 • Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
 • Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
 • Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
 • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

Nafarroa,2

01017-Vitoria-Gasteiz

Jendaurreko ordutegia:

Astelehenetik-Ostegunera: 9:00-13:00 eta 15:00-16:30

Ostiraletan: 9:00-14:00

e-mail: agentzia@elankidetza.es

 

 • Herritarren arretako bulegoak (Zuzenean):

Jendaurreko ordutegia: Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Bilbo:

Gran Vía, 85

48011 Bilbo, (Bizkaia)

Donostia- San Sebastián:

Andía, 13

20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)

Vitoria-Gasteiz (Hiriaren erdian):

Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua

01008 Vitoria-Gasteiz, (Álava)

Itzuli
 • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

Nafarroa,2

01017-Vitoria-Gasteiz

Jendaurreko ordutegia:

Astelehenetik-Ostegunera: 9:00-13:00 eta 15:00-16:30

Ostiraletan: 9:00-14:00

e-mail: agentzia@elankidetza.es

 

 • Herritarren arretako bulegoak (Zuzenean):

Jendaurreko ordutegia: Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Bilbo:

Gran Vía, 85

48011 Bilbo, (Bizkaia)

Donostia- San Sebastián:

Andía, 13

20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)

Vitoria-Gasteiz (Hiriaren erdian):

Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua

01008 Vitoria-Gasteiz, (Álava)

Finantzaketa iraunkorreko linearen diru-laguntzak larrialdietarako lguntzei eta ekintza humanitarioei

Deialdi honen xedea da garapena eta lankidetza sustatzeko funtsaren kargurako ekintza humanitarioetarako laguntzak arautzen dituen otsailaren 19ko 31/2008 dekretuak, Kapitulua II, araututako ekintza humanitarioetarako laguntzak 2011ko ekitaldirako deitzea (etengabeko finantziazio-linea).

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Erakundeak eta elkarteak

Diru-laguntza jasotzeko, entitate eskatzaileak honako hau egiaztatu beharko du:

a) Behar bezala eratuta eta Euskal Autonomia ErkidegokoHerri Administrazio bateko erregistroan erregistratuta egotea, eskaera aurkezteko eguna baino bi urte lehenago. Hori egiaztatzeko, dagokion Erregistroan erregistratuta dagoela egiaztagiriaren fotokopia konpultsatua aurkeztuko du.

b) Estatutuetan esanbidez adieraztea helburuen artean herrialde pobretuak garatzeko eta/edo hondamendiek eragindako pertsonei laguntzeko ekintzak gauzatzea dagoela. Hori egiaztatzeko, estatutuen fotokopia konpultsatua aurkeztuko du.

c) Irabazteko asmorik ez edukitzea.

d) EAEn egoitza nagusia edo ordezkaritza iraunkorra edukitzea. Horri dagokionez, entitateak Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte-oinarriko (bazkideak, boluntarioak edo antzekoak) egitura esanguratsuak dituenean (eta hori agiri bidez egiaztatzen duenean) ulertuko da ordezkaritza iraunkorra duela. Kasu horretan, ordezkaritza iraunkorrak eskaera aurkezteko erantzukizun zuzena hartzen du bere gain, eta konpromisoa hartzen du proiektuen dokumentazioa, kontabilitatea eta kudeaketa Euskal Autonomia Erkidegoko bulegoan egiteko. Proiektuaren baterako kudeaketatzat hartuko da, gutxienez proiektuaren identifikazioan, formulazioan, jarraipenean eta ebaluazioan parte hartzea.

e) Eskaera egiten den unean diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko ezgaitzen duen zigor penalik edo administratiborik ez edukitzea, sexuagatiko diskriminazioagatiko zehapenak barne. Hori egiaztatzeko, inolako zigor- edo itzulketa-prozeduren eraginpean ez dagoela egiaztatzen duen zinpeko edo erantzukizuneko aitorpena aurkeztuko du.

f ) Zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan eguneraturik egotea. Hori frogatzeko identifikazio fiskaleko zenbakiaren (IFZ) fotokopia eta horri lotutako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Finantzaketa-linea horretara destinatuko da dagokion deialdiaren aginduan aurreikusitako fondoen %30 gutxienez

Muga:

200.000 eurotik gorakoa ez den diru-laguntza eskatzea.

Ordainketa modua:

Ordainketa bakarraren bidez ordainduko dira laguntzak, behin diru-laguntza emteko ebazpena eman ondoren.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabide Formularioa
Eskabide Formularioa:
Eskaera laguntza eskatzeko
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntzaren eskaera (pdf,1,2KB) (Eskaera)

Diru-laguntzak eskatzeko agiria

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Bere eskabidea egin ondoren, interesdunak eskubidea izango du atzera egiteko ebazpena eman bitartean. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak bera babesten duten eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Berraztertzeko Errekurtsoa
Berraztertzeko Errekurtsoa:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Berraztertzeko Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/02/04 - 2012/12/31
Ebazteko epea:

Ebazpen nonek administrazio-bidea agortzen du; hala ere, bere aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Lehendakaritzako zuzendari nagusiari. Horretarako epea hilabetekoa izango da, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Bestel ere, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, bi hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.