Hezkuntza Saila

Zuzendaritza-prestakuntza

Atal honetan zuzendaritza-eginkizuna betetzeko beharrezkoa den hasierako eta etengabeko prestakuntza eskainiko da.

  • 2022ko urriaren 28ko Ebazpena (leiho berri batean irekitzen da), Ikaskuntzaren eta Hezkuntzaren Berrikuntzaren zuzendariarena, zuzendaritzaeginkizuna betetzeko beharrezkoa den hasierako eta etengabeko prestakuntzaren esparrua ezartzen duena eta zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa eta zuzendaritzaeginkizuna betetzeko konpetentziak eguneratzeko prestakuntza-programa espezifikoa arautzen dituena 2022-2023 eta 2023-2024 ikasturteetarako.
  • Ebazpenaren infografia interaktiboa (leiho berri batean irekitzen da)
  • Ebazpena, Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariarena, Zuzendaritza eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoko (ZEB_HPPE) zenbait jarduera egitetik eta ebaluatzetik salbuesteko onartu eta baztertutako eskabideen behin-behineko zerrendak onesten dituena (2024ko otsailaren 2an argitaratuta hezigunean)
  • Ebazpena, Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariarena, Zuzendaritza eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoko (ZEB_HPPE) zenbait jarduera egitetik eta ebaluatzetik salbuesteko onartu eta baztertutako eskabideen behin betiko zerrendak onesten dituena (2024ko otsailaren 16an argitaratuta hezigunean)

Prestakuntza-eskaintza (leiho berri batean irekitzen da)