Gipuzkoa ekiten duen lurralde gisa sustatzeko programa. Bideragarritasun plana. 2013

LABURPENA
Titulua:
Gipuzkoa ekiten duen lurralde gisa sustatzeko programa. Bideragarritasun plana. 2013
Xedea:
Enpresak sortzeko prozesuetan enpresa proiektuei laguntza ematea - BIDERAGARRITASUN PLANA
Araudia:
 • 2013ko deialdia (GAO Zk. 140/2013)
  «Gipuzkoa, ekiten duen lurralde gisa, sustatzeko programako » diru laguntzen 2013ko deialdia.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 943.112818.Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Itzuli Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Gipuzkoa ekiten duen lurralde gisa sustatzeko programa. Bideragarritasun plana. 2013
Enpresak sortzeko prozesuetan enpresa proiektuei laguntza ematea - BIDERAGARRITASUN PLANA
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Bideragarritasun Plana burutzeko, xede horrekin, Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuak homologatutako entitateak.
PRESTAZIOA
Muga:
Diru laguntzaren tasa % 100eraino izango da, ezarritako moduluen sistematik eratortzen diren kostuak hartuz oinarri gisa.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Laguntza eskatzen duen erakundearen datuak. b) Diru laguntzaren xedeko proiektu edo jarduera deskribatuko duen memoria (eskema ekonomiko-finantzarioa, eragin potentzialak eta ustez ikasiko diren ikasgaiak, lan taldea eta ekimena kudeatzeko modua parte-hartzaileak; Europa mailako politiketara eta jakintzaren gizartea sustatzeko interes komunitario orokor eta berezien arloetara doitzea; genero ikuspegiaren tratamendua; bi hizkuntza ofizialen tratamendua). c) Aurkeztutako proiektuaren xehetasunezko aurrekontua. d) Aitorpen erantzulea, deialdi honen eranskin gisa agertzen den ereduaren araberakoa, eta eskaera telematikoan ere badagoena, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzen martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauko 12. artikuluan ezarritakoari jarraiki, entitate onuradun izaera lortzeko debekurik ez duela adierazten duena, eta kasua balitz, enpresak azken hiru ekitaldi fiskaletan jasotako «de minimis» laguntzei buruzkoa, horiek jaso baditu. e) Zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean egotea egiaztatzen duten agiri eguneratuak Aipatu dokumentazioa ordeztu daiteke Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuari espresuki emandako baimenarekin, Administrazio eskudunak, kasuak kasu, dagozkion datuak zuzenean laga diezazkion. f) Jasotako diru laguntzei buruzko ziurtagiria.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2013/07/24 - 2013/10/28
Aurkezteko epe-muga:
Bete behar diren epeak • Proiektuen hasiera data: 2013ko urtarrilaren 1tetik aurrera. • Proiektuak gauzatzeko epea:, 2013.urtea amaitu baino lehen
Ebazteko epea:
Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea 6 hilekoa da, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik kontatuta
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.