Gizarte eta lan arloko berrikuntza-proiektuak garatzeko diru-laguntzak. Bizkaia 2017

LABURPENA
Titulua:
Gizarte eta lan arloko berrikuntza-proiektuak garatzeko diru-laguntzak. Bizkaia 2017
Xedea:
Europako Gizarte Funtsaren Programa Operatiboaren 9 helburu tematikoan, 2 ardatzaren barruan dauden gizarte eta lan arloko berrikuntza -proiektuak egitea Bizkaiko Lurralde Historikoan. Gizarte inklusioa sustatzea, eta pobreziaren eta bazterkeria mota guztien kontra borrokatzea
Diru kopurua:
500.000 €
Deialdiaren araudia:
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 44/2017 FORU DEKRETUA (BAO Zk. 68/2017)
  Bizkaiko Foru Aldundiaren 44/2017 FORU DEKRETUA, apirilaren 4koa, gizarte eta lan arloko berrikuntza-proiektuak garatzeko diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia ezartzen dituena.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Gizarte Ekintza Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Gizarte Ekintza Saila
Erakunde erabakigarria:
Bizkaiko Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila. Mazarredo zumarkaleko 63ko beheko ezkerraldera
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila. Mazarredo zumarkaleko 63ko beheko ezkerraldera
Itzuli Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila. Mazarredo zumarkaleko 63ko beheko ezkerraldera
Gizarte eta lan arloko berrikuntza-proiektuak garatzeko diru-laguntzak. Bizkaia 2017
Europako Gizarte Funtsaren Programa Operatiboaren 9 helburu tematikoan, 2 ardatzaren barruan dauden gizarte eta lan arloko berrikuntza -proiektuak egitea Bizkaiko Lurralde Historikoan. Gizarte inklusioa sustatzea, eta pobreziaren eta bazterkeria mota guztien kontra borrokatzea
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Bizkaiko Lurralde Historikoko irabazteko asmorik gabeko erakundeak, elkarteak eta fundazioak.
Erakunde horiek Europako Gizarte Funtsaren Euskadiko 2014-2020 Programa Operatiboan parte hartzeko aukeratu dira, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Enplegu eta Lan sailburuordearen 2015eko urriaren 23ko ebazpenaren bidez.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
500.000 €
Muga:
Entitate eskatzaile bakoitzak lor dezakeen gehieneko diru-laguntza 300.000 eurokoa izan daiteke aurkeztu eta diru-laguntza jaso dezaketen ekintza guztietarako; edozelan ere, muga hau izango du: aukeratutako proiektuari dagokionez europar funtsak diruz laguntzen ez duen zenbatekoa, betiere proiektu hori 2017. urtean zehar egin beharreko jarduerekin erkatuta.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • — Hartzekodunaren fitxa: Fitxan adierazitako kontu-zenbakiak eskabide orrian jarritako bera izan behar du. • Proiektuaren memoria, alderdi hauek zehazten dituena: • Lortu nahi diren helburuak. • Egin beharreko jarduketak; atal honetan, zehatz-mehatz azalduko da jarduketa bakoitza, eta adieraziko da zein epetan egingo den eta nor arduratuko den egiteaz. • Proiektuan parte hartzen dutenen kolektiboa • Eta, era berean, jarduketa bakoitzeko aurrez ikusitako gastuak, aurrez ikusitako sarrerekin batera. — Proposatutako ekintzaren egokitasuna justifikatzeko arrazoiei buruzko txostena: • Kolektibo parte-hartzailearen hartze, profil eta aukeraketaren deskripzioa. • Proiektua egitean aplikatu den metodologia • Enpresa-eskaria zehazteko lan-merkatuan egindako diagnostikoa — Amaierako profila, proposatutako ekintzaren amaieran parte-hartzaileek izango dituzten gaitasunei buruzkoa (ezagutzak eta titulazioa, trebetasunak, esperientzia eta balioak). — 2. ardatzeko gaikako 9. helburuan dauden kolektibo behartsuak laneratzeko proiektuaren inplementazioak gizarteari dakarkion onuraren analisia; hauek beren-beregi: guraso bakarreko familiak, ahalmen-urritasunak dituzten pertsonak, etorkinak, gazteak edota diru-sarrerak bermatzeko errenta hartzen duten pertsonak. — Proiektuaren parte-hartzaileak Bizkaiko Foru Aldundiak gizarte-inklusiorako, eta andrazko eta familiarentzat dituen zerbitzuen erabiltzaileak badaude, inguruabar hori izan badela egiaztatzea. — Proiektuaren berrikuntza-mailari buruzko analisia; izan ere, maila hori neurtuko da formula berritzaileen proposamenaren, ekintza berritzaileen eta IKTen erabileraren arabera, hauek guztiok errazten baitituzte proiektuan parte hartzen dutenen enplegagarritasunaren hobekuntza eta haien laneratzea. — Proiektuan dauden jarduketa guztietan genero-ikuspegia txertatzeari buruzko txosten justifikagarria.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2017/04/18 - 2017/04/28
Aurkezteko epe-muga:
Eskabideak aurkezteko epea 2017ko apirilaren 18an hasiko da, 8:00etan, eta 2017ko apirilaren 28an bukatuko da, 13:30ean.
Ebazteko epea:
Foru dekretu honen babesean aurkeztutako eskabideak ebazteko gehieneko epea bukatuko da, behin deialdi bakoitzaren amaieraren biharamunez geroko 6 hilabeteko epea igarotakoan
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.