2012rako Proiektuetarako Laguntzerako Deialdia

LABURPENA
Titulua:
2012rako Proiektuetarako Laguntzerako Deialdia
Xedea:

Ebazpen honen xedea otsailaren 27ko 34/2007 Dekretuak araututako proiektuetarako laguntzak 2012. urteko ekitaldirako deitzea da. Garapen Lankidetzarako Funtsaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen ditu dekretu horrek.

Diru kopurua:

Deialdi honetara bideratutako diru-zuzkidura 24.864.651 eurokoa da guztira.

Laguntza-mota bakoitzerako honako diru-zuzkidura hau kalkulatu da:

a) Garapen lankidetzarako proiektuetarako laguntzetara 20.226.785,70 euro bideratuko dira.

b) Produkzio garapeneko, prestakuntza eta laguntza teknologikoko proiektuetarako laguntzetara 1.234.201,68 euro bideratuko dira.

c) Garapen hezkuntzarako proiektuetarako laguntzetara 3.403.663,62 euro bideratuko dira.

Deialdiaren araudia:
 • Ebazpena, 2012ko ekainaren 8koa (EHAA Zk. 53/2012)

  EBAZPENA, 2012ko ekainaren 8koa, Lehendakaritzako idazkari nagusiarena, 2012rako Garapen Lankidetzarako Funtsaren kargurako proiektuetarako laguntzen deialdia egiten duena.

Araudia:
 • 34/2007 Dekretua, otsailaren 27ka (EHAA Zk. 53/2007)

  34/2007 DEKRETUA, otsailaren 27koa, Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren krgurako proiektuetarako laguntzak arautzen dituena.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Deialdia egiten duen organoa:
Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia
Erakunde erabakigarria:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Egitura atal ebazlea:
Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia
Bertan emandako arreta:

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

Nafarroa,2

01007 Vitoria-Gasteiz

Tfnoa: 945018087  Faxa:945017808  e-mail:agencia@elankidetza.es

Ordutegia: 8:30etatik  14:00etar

Herritarren arretako bulegoak:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:

 • Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.
Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

Nafarroa,2

01007 Vitoria-Gasteiz

Tfnoa: 945018087  Faxa:945017808  e-mail:agencia@elankidetza.es

Ordutegia: 8:30etatik 14:00etara

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

Itzuli

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

Nafarroa,2

01007 Vitoria-Gasteiz

Tfnoa: 945018087  Faxa:945017808  e-mail:agencia@elankidetza.es

Ordutegia: 8:30etatik 14:00etara

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

Proiektuetarako Laguntzak

Ebazpen honen xedea otsailaren 27ko 34/2007 Dekretuak araututako proiektuetarako laguntzak 2012. urteko ekitaldirako deitzea da. Garapen Lankidetzarako Funtsaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen ditu dekretu horrek.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

34/2007 Dekretuaren baldintzak bete dituzten ONGs eta erakundeak.

 • Garapen lankidetzarako proiektuetarako laguntzetarako ikusi 34/2007 Dekretuaren 5. eta 6. artikuluak
 • Produkzio garapeneko, prestakuntza eta laguntza teknologikoko proiektuetarako laguntzetarako ikusi 34/2007 Dekretuaren 11. eta 12. artikuluak
 • Garapen hezkuntzarako proiektuetarako laguntzetarako ikusi 34/2007 Dekretuaren 16. eta 17. artikuluak
PRESTAZIOA
Dotazioa:
 • Garapen lankidetzarako proiektuetarako laguntzetarako: Laguntza horietarako hasierako aurrekontu-hornidura urreko deialdi bakoitzean ezarritako zenbateko osoaren %70 izango da gutxienez.
 • Produkzio garapeneko, prestakuntza eta laguntza teknologikoko proiektuetarako laguntzetarako: Diru-laguntza hauetara zuzenduko den aurrekontu-hornidura deialdi honetan araututako laguntzen zenbatekoaren %10 izango da gehienez.
 • Garapen hezkuntzarako proiektuetarako laguntzetarako: Diru-laguntza horietara bideratuko den aurrekontu-hornidura dagokion deialdian ezarritako laguntzen zenbateko osoaren %10 izango da gutxienez.

 

 

Muga:

Proiektu bakoitzeko eskatutako diru-laguntza gehienez ere 600.000 eurkoa izango da.

Ordainketa modua:

Emandako diru-laguntza honako epe hauetan ordainduko da:

a) Lehenengo ordainketa, diru-laguntzaren zenbatekoaren % 40raino, hitzarmena izenpetzen den unean.

b) Bigarren ordainketa, dirulaguntza osoaren % 40raino, proiektuaren aurrekontu osoaren gutxienez % 20 gauzatu izana dioen txostena egin eta agiri bidez justifikatu ondoren.

c) Emandako diru-laguntzaren gainerakoa, aurrekontu osoaren % 70 gauzatu izana justifikatu ondoren.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskaera Formularioa
Eskaera Formularioa:
2012rako Proiektuetarako Laguntzerako Eskaera
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskaera (Eskaera)

2012rako Proiektuetarako Laguntzerako Eskaera

Truke-Tasa (Laguntza emateko dokumentua)

                    

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Truke-Tasa
Truke-Tasa:
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskaera (Eskaera)

2012rako Proiektuetarako Laguntzerako Eskaera

Truke-Tasa (Laguntza emateko dokumentua)

                    

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Bere eskabidea egin ondoren, interesdunak eskubidea izango du atzera egiteko ebazpena eman bitartean. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak bera babesten duten eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Berraztertzeko Errekurtsoa
Berraztertzeko Errekurtsoa:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Berraztertzeko Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/06/12 - 2012/07/11
Aurkezteko epe-muga:

2012/07/11

Ebazteko epea:

Ebazpen honek administrazio-bidea agortzen du; hala ere, bere aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Lehendakaritzako idazkari nagusiari. Horretarako epea hilabetekoa izango da, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera bi hilabeteko epean.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.