Kontsumorako ur edangarrien fluoreztatzetegiak jartzeko baimena

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Osasuna eta Kontsumoa


Egitura atal kudeatzailea

Osasun Publikoko Zuzendaritza


Kontsumorako ur edangarrien fluoreztatze lanetarako instalazioen proiektua onartzea eta jarduteko baimena izatea.

Nori Zuzendua

Kontsumorako ur edangarriak hornitzen eta banatzen dituzten enpresa eta erakundeei.

Araudia

49/1988 Dekretua martxoaren 1ekoa (pdf, 289 Kb), herritarren kontsumorako ur edangarrien fluoreztatzeari buruzkoa (53 EHAA, 1988ko martxoaren 16koa)

Agindua, ekainaren 28koa (pdf, 356 Kb), herritarren kontsumorako ur edangarrien fluoreztatzeari buruzkoa martxoaren 1eko 49/1988 Dekretua osatuz (151 EHAA 1988ko abuztuaren 2koa)


Harremanak norekin

Osasun Publikorako Zuzendaritza. Donostia-San Sebastián kalea, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz. Tlfnoa.: 945-01 92 01.Faxa: 945-01 91 92

Arabako Osasun Publikorako Zuzendariordetza. Santiago Etorb., 11 01004 Vitoria-Gasteiz. Tlfnoa. 945-01 71 71.Faxa. 945-01 71 79.

Bizkaiako Osasun Publikorako Zuzendariordetza. Alameda Rekalde kalea, 39 A.48008 Bilbao. Tlfnoa.94-403 15 00. Faxa. 94-403 15 99

Gipuzkoako Osasun Publikorako Zuzendariordetza. Navarra Etorb, 4. 20013 Donostia-San Sebastián. Tlfnoa. 943-02 27 00. Faxa. 943-02 27 01

Erantsi beharreko agiriak

Herritarren kontsumorako ur edangarrien fluoreztatze instalazioetarako proiektua, ondorengoak azalduz:

- Orokorrak:

. Nortasun-zehaztapena, baltzu-izena, ur edangarria zuzkitzen dion lurraldea, bizilagun onurabidedun-zenbatekoa eta batazbeste urtean zuzkitutako ur-hainbatekoa.

. Edangarritzetegiaren, erabilitako bide eta gaien, eta horniketaren zehaztapena.

. Arta-azterketetarako zerbitzuen azalpena

. Azken urtean egindako landugabeko eta landutako uraren azterketa baliotsuak

- Fluoreztatzetegien alderdi zehatzak

. Neurriztatze-sistema

. Ur-etorriaren neurkailuak.

. Fluoruro ionaren azterketa.

. Urteko batazbesteko gehienezko hotz-beroa

. Fluor-neurriztatzearen artabide eta doitze-modua

. Deiadar eta geldiarazte-sistema

. Biltegietarako antolapideak.

. Fluoreztatze-tresneriaren tegia.

. Erabiliko diren gehigarriak, hauen ontziak eta neurriak hainbatzeko modua.

. Lanariak eta ezaugarriak.


Dagokion tasa

Ez dago.

Eskabideak Aurkezteko Epea Ez dago.
Eskabideak aurkezteko lekua

Osasun Publikorako Zuzendaritzan edo Osasun Publikorako Lurralde Zuzendariordetzetan.

Tramiteen deskripzioa

Osasun Publikorako Zuzendaritzan proiektua aurkeztu ondoren, honek txosten bat egingo du eta 1988ko ekainaren 28 aginduan ezarritako baldintza teknikoak behatu ondoren, ebazpena egingo du.

Fluoreztatze instalazioen obren montajea amaitu ondoren, entrepresek Osasun Publikorako Zuzendaritzan jakin arazi beharko du dagokion ikuskatzea egiteko. Onartutako proiektua obrari egokitzen zaiola egiaztatu ondoren, Osasun Publikorako zuzendaritzak ebazpena egingo du jarduten hasteko baimena emanez


Egitura Atal Ebazlea

Osasun Publikorako zuzendaria.


Ebazteko epea

Hilabete. Osasun Publikorako Zuzendaritzan proiektua aurkezten denetik

Instalazioen jarduera baimentzen den ebazpena montaje lanak amaitu ondoren egingo da, dagokion eskabidea egin ondoren eta egokitzapenaren inguruko osasun ikuskatzea egin ostean.

Isilbidearen Ondorioak

Ezespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

Fluoreztatzetegiaren jarduteko baimena Erregistro Liburuak aurkeztu ondoren eta instalazioen mantenimenduari buruzkoa aurkeztu osteanluzatuko da.

Bestelako Agiriak

Ez dago.


Oharrak

Ez dago.

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

09/03/2010