Alokairu-merkatuaren Estatistikaren metodologia-fitxa (AME)


IDENTIFIKAZIOA

Eragiketaren izandapena:

 Alokairu-merkatuaren Estatistika (AME)

Eragiketa-kodea:

 122417 (Euskal Estatistika-Plana)

 Erakunde arduraduna:

Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila

 Maiztasuna:

 Urtekoa eta sei hileroko aurrerapenak

 Eragiketa-mota:

 Zentsua

Metodologia datuen jatorriaren arabera:

 Administrazio izaerako informazio-iturriak bakarrik erabiltzen ditu, etxebizitzetan informaziorik zuzenean jaso gabe

 

itzuli

HELBURUAK

Herburu orokorrak honako hauek dira:

  • Etxebizitza-alokairu libreen kontratuekin lotutako fidantza-gordailuen kopurua ezagutzea, hiruhilekoan/urtean altan emandakoak eta indarrean daudenak.
  • Etxebizitza-alokairuaren kontratu horien hileko errenta ezagutzea (urtean/hiruhilekoan altan emandakoak eta indarrean daudenak).


itzuli
 

EREMUA

Populazio-eremua: alokairu libreko higiezinen kontratuekin (etxebizitzak eta merkataritza-lokalak) lotutako fidantzak dira estatistika honen populazio-eremua,  bereziki etxebizitza kolektiboei dagozkien ohiko etxebizitzen kontratuak aztertuta. Hau da, etxebizitza bat baino gehiagoko atarietako ohiko etxebizitzen merkatuko prezioetan.

Geografia-eremua: Eragiketaren lurralde-eremua Euskal Autonomia Erkidegoa da, eta ahalik eta gehien bereizten dira emaitzak udalerri mailan (5.000 biztanletik gora) eta, hiriburuei dagokienez, auzo mailan.

Denbora-eremua: Estatistikaren denbora-erreferentziari dagokionez, alokairu-kontratuaren hasiera-data hartuko da kontuan; data horretatik abiatuta, dagozkion hiruhilekoa eta urtea lotzen dira.

Informatzeko unitatea: Eusko Jaurlaritzako Fidantzen eta Kontratuen Erregistroan gordailututako alokairu-fidantzak, ohiko etxebizitzen, denboraldiko etxebizitzen eta merkataritza-lokalen kontratuekin lotutakoak.

 

itzuli 

KONTZEPTUAK ETA DEFINIZIOAK

Kontzeptuak eta definizioak

itzuli

 

ZABALKUNDEA

Argitalpena:

Datu-babesa:

Alokairu-merkatuaren estatistika-eragiketak (id: 1549)

Maiztasuna:

Sei hilerokoa

Datu zabaltzeko bestelakoak:

 Eskaera bidez:

Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila

Kontaktua: Estatistika Organoa

itzuli

Azken aldaketako data: