[GE] Energia elektrikoa sortzeko instalazioen izapidetzea, autokontsumoa barne

DeskribapenaGE-A

Energia elektrikoa sortzeko eta horien aldaketa garrantzitsuak erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, GE-A bidez izapidetuko dira autokontsumorako baldintzetan aldaketak: modalitateak, sailkapena, kontsumitzaile elkartuak, etab.


GE-X

Energia elektrikoa sortzeko instalazioen beste komunikazio batzuk:

 1. Instalazioaren baja
 2. Zerbitzuz kanpo
 3. Transformadorearen aldaketa antzeko ezaugarriak dituen bat ipinita (ez-funtsezko aldaketa)
 4. Kontratua beste enpresa mantentzaile  batekin
 5. Zerbitzua berriro hastea
 6. Instalazio liberalizatuen titulartasun aldaketa
 7. Energia elektrikoa sortzeko liberalizatu gabeko instalazioen titulartasun aldaketa/eskualdatzea (eskualdatzeko administrazio-baimena eman ondoren)
 8. Beste komunikazio batzuk. Prozedura hau erabiliko da elektrizitatea sortzeko instalazioak sartzeko eta konektatzeko prozedurak izapidetzeko behar den berme ekonomikoa behar bezala aurkeztu dela berresteko, 1183/2020 Errege Dekretuaren 23. artikuluaren arabera, eta elektrizitatea biltegiratzeko instalazioak sartzeko eta konektatzeko prozedurak izapidetzeko behar den berme ekonomikoa behar bezala aurkeztu dela berresteko, 1183/2020 Errege Dekretuaren 23.bis artikuluaren arabera.

GE-Y

Energia elektrikoa sortzeko liberalizatu gabeko instalazioak eskualdatzeko, aldatzeko, ixteko edo eraikitzeko administrazio-baimenen eskaera.


GE-V

Energia elektrikoa sortzeko liberalizatu gabeko instalazioen itxiera edo abiarazte agiriaren eskaera, baldin eta aurretiko beharrezko administrazio-baimenak badituzte.


GE-R

Ekoizleen erregistroan inskribatzeko eskabidea.

 1. Ekoizleen erregistroan alta.
 2. Ekoizleen erregistroan dauden datu teknikoen aldaketa
 3. Ekoizleen erregistroan baja
 4. Titulartasun aldaketa

[GE-CX] Energia elektrikoa sortzeko instalazioen aldeko ikuskapenen jakinarazpena

Aldeko ikuskapen-txostena edo akatsak zuzentzeko ziurtagiriak jakinaraztea.

Nori dago zuzenduta


Edozein pertsona fisiko zein juridiko pribaturi eta administrazio publikoei.

Aplikatu beharreko araudia


Araudi autonomikoa 81/2020 DEKRETUA, ekainaren 30ekoa, segurtasun industrialarena. Araudia Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica Araudia 48/2020 DEKRETUA, martxoaren 31koa, zeinaren bidez arautzen baitira energia elektrikoa ekoizteko, garraiatzeko eta banatzeko instalazioen administrazio-baimenaren prozedurak. Araudia REAL DECRETO 413/2014 de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Araudia Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC- RAT 01 a 23. (BOE 1n. 39 de 9/6/2014) Araudia Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. (BOE n. 310 de 27/12/2013) Araudia Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental Araudia REAL DECRETO 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. Araudia REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Araudia REAL DECRETO 661/2007 de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. Araudia 8/2004 LEGEA, azaroaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriakoa. Araudia REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias BT-01 a BT-51 Araudia 282/2002 Dekretua, abenduaren 3koa, zeinaren bidez honako instalazio hauek eraikitzeko, aldatzeko, ustiatzeko, eskualdatzeko eta ixteko administrazio baimenerako prozedurak arautzen diren: argindarra ekoitzi, garraiatu nahiz banatzeko instalazioak, bai eta kontsumitzaileak konektatzeko hartuneak, zuzeneko lineak eta instalazioak ere, indargabetuta, martxoaren 31ko 48/2020 Dekreturaren bidez. Araudia 115/2002 DEKRETUA, maiatzaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan parke eolikoetako energia eolikotik energia elektrikoa ekoizten duten instalazioei baimena emateko prozedura arautzen duena. Araudia 104/2002 DEKRETUA, maiatzaren 14koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Energia Eolikoaren Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzen duena. Araudia AGINDUA, 2001eko uztailaren 11koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, eguzkienergia fotovoltaikoaren zenbait instalaziori ezarri behar zaien administrazio-prozedura arautzen duena. Araudia Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre (BOE Nº 310 de 27 de diciembre de 2000) Araudia 3/1998 LEGEA, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra. Araudia 10/2021 LEGEA, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioarena.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Arabako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Bizkaiko Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Gipuzkoako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza

Ebazten duen erakundea

 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Arabako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Bizkaiko Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Gipuzkoako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Lurralde Ordezkaritzak:

INDUSTRIA ADMINISTRAZIOKO ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Samaniego, 2

01008 Vitoria-Gasteiz

Tfno. 945 017770

Fax 945 017051

INDUSTRIA ADMINISTRAZIOKO BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA

General Concha, 23

48010 Bilbao

Tfno. 94 4031400

Fax 94 4031445

INDUSTRIA ADMINISTRAZIOKO GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Easo, 10

20006 Donostia-San Sebastián

Tfno. 943 022500

Fax 943 022542

 

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 8:30etik 14:00etara

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea(k)

 • GE-A: 0604101
 • GE-X: 0604104
 • GE-Y: 0604105
 • GE-V: 0604103
 • GE-R: 0604102
 • [GE-CX] Energia elektrikoa sortzeko instalazioen aldeko ikuskapenen jakinarazpena: 0604101

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Titularrak honako dokumentazio hau eduki beharko du administrazioaren eskura:

 1. Proiektu teknikoa edo diseinuko memoria teknikoa, kasuaren arabera.
 2. Goi-tentsioko edota behe-tentsioko instalazio elektrikoaren egiaztagiria, kasuaren arabera. (Cert. Inst. ATL V2.1.doc (DOC, 201 KB) y Boletin.pdf (PDF, 292 KB))
 3. Goi-tentsioko edota behe-tentsioko obra zuzendaritzaren ziurtagiria, kasuaren arabera. (CDO ATL-V2.0 (DOC, 43 KB) y CDO.pdf (PDF, 203 KB))
 4. Transformadorearen protokoloa, kasuaren arabera.
 5. Aldeko egiaztapenak, kasuaren arabera.
 6. Mantentze-kontratua, kasuaren arabera.
 7. Adostasun ziurtagiriak.
 8. Banatzailearen oniritzia, hala badagokio.

Nahitaezko dokumentazioa:

 1. Abierazteko erantzukizunpeko adierazpena (DOCX, 91 KB)

Titularrak honako dokumentazio hau eduki beharko du administrazioaren eskura:

 1. Proiektu teknikoa edo diseinuko memoria teknikoa, kasuaren arabera.
 2. Goi-tentsioko edota behe-tentsioko instalazio elektrikoaren egiaztagiria, kasuaren arabera. (Cert. Inst. ATL V2.1.doc (DOC, 201 KB) y Boletin.pdf (PDF, 292 KB))
 3. Goi-tentsioko edota behe-tentsioko obra zuzendaritzaren ziurtagiria, kasuaren arabera. (CDO ATL-V2.0 (DOC, 43 KB) y CDO.pdf (PDF, 203 KB))
 4. Transformadorearen protokoloa, kasuaren arabera.
 5. Aldeko egiaztapenak, kasuaren arabera.
 6. Mantentze-kontratua, kasuaren arabera.
 7. Adostasun ziurtagiriak.
 8. Banatzailearen oniritzia, hala badagokio.

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora.
 4. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora.
 4. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

6 hilabete

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Tasa eta prezio publikoak ordaintzea


Espedientea hasi baino lehen, hala behar denean, eskatzaileak dagokion tasa ordaindu behar du. Energia Zerbituzak eman behar duen ebazpen motaren arabera.

Tasa hau autolikidagarria da.

Tasa instalazioak abiarazteko administrazio-baimena eskatzeko bakarrik izango da aplikagarria.

Proiektuaren onarpena edo onura publikoaren deklarazioa izapidetzeko, ez da beharrezkoa tasarik ordaintzea.

Instalazioak ixteko edo eskualdatzeko administrazio-baimenak eskatzeko, ez da beharrezkoa tasarik ordaintzea.

 

 

 

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora.
 4. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora.
 4. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

6 hilabete

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Nahitaezko dokumentazioa:

 • Ikuskapen-txostena edo akatsak zuzentzeko ziurtagiria.