[AT] Goi-tentsioko instalazio elektrikoen izapidetzea.

DeskribapenaAT-A

Goi-tentsioko instalazio berri liberalizatuak eta horien aldaketa garrantzitsuak erantzukizunpeko adierazpena.


AT-X

Goi-tentsioko instalazioen beste komunikazio batzuk:

 1. Instalazioaren baja
 2. Zerbitzuz kanpo
 3. Transformadorearen aldaketa (ez-funtsezko aldaketa)
 4. Enpresa kontserbatzailearen aldaketa
 5. Zerbitzua berriro hastea
 6. Instalazioaren eskualdatzea
 7. Goi-tentsioko liberalizatu gabeko instalazioen titulartasun aldaketa (administrazio-baimena eman ondoren)
 8. Beste komunikazio batzuk. Prozedura hau erabiliko da elektrizitatea kontsumitzeko instalazioak sartzeko eta konektatzeko prozedurak izapidetzeko behar den berme ekonomikoa behar bezala aurkeztu dela berresteko, 1183/2020 Errege Dekretuaren 23.bis artikuluaren arabera.

AT-Y

Goi-tentsioko liberalizatu gabeko instalazioen eskualdatzeko, aldatzeko, ixteko edo eraikuntzeko administrazio-baimena eskaera eta 3 MW-tik gorako potentzia duten ibilgailu elektrikoak kargatzeko estazioetako azpiegitura elektrikoetarako.


AT-V

Liberalizatu gabeko goi-tentsioko instalazio baten eta 3 MW-tik gorako potentzia duten ibilgailu elektrikoak kargatzeko estazioen azpiegitura elektrikoen abiarazte-aktaren edo itxiera-aktaren eskaera; lehendik ere baditu beharrezko administrazio-baimenak.


[AT-CX] Goi-tentsioko instalazio elektrikoen aldeko ikuskapenen jakinarazpena

Aldeko ikuskapen-txostena edo akatsak zuzentzeko ziurtagiriak jakinaraztea.

Nori dago zuzenduta


Edozein pertsona fisiko zein juridiko pribaturi eta administrazio publikoei.

Aplikatu beharreko araudia


Araudi autonomikoa 81/2020 DEKRETUA, ekainaren 30ekoa, segurtasun industrialarena. Araudia 48/2020 DEKRETUA, martxoaren 31koa, zeinaren bidez arautzen baitira energia elektrikoa ekoizteko, garraiatzeko eta banatzeko instalazioen administrazio-baimenaren prozedurak. Araudia 282/2002 Dekretua, abenduaren 3koa, (2002ko abenduaren 23ko EHAA), zeinaren bidez honako instalazio hauek eraikitzeko, aldatzeko, ustiatzeko, eskualdatzeko eta ixteko administrazio-baimenerako prozedurak arautzen diren: argindarra ekoitzi, garraiatu nahiz banatzeko instalazioak, bai eta kontsumitzaileak konektatzeko hartuneak, zuzeneko lineak eta instalazioak ere, indargabetuta, martxoaren 31ko 48/2020 Dekreturaren bidez. Araudia Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre (BOE Nº 310 de 27 de diciembre de 2000) Araudia 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko lege orokorra. Araudia 10/2021 LEGEA, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioarena. Araudia Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación Forzosa (BOE 17-12-54) Araudia Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. Araudia 2/1997 Legea, martxoaren 14koa (97-4-15eko EHAA), Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko legea aldatzen duena, zuzenketa (97-5-30eko EHAA). Araudia 165/1999 Dekretua, martxoaren 9koa, otsailaren 27ko 3/1998 Legean, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko lege orokorra, jasotzen den jarduerarako lizentzia eskuratzetik salbuetsitako jardueren zerrenda finkatzen duena. Araudia 2/1997 LEGEA, martxoaren 14koa, Euskal Erico Natura Babesteko Legea aldatzen duena. (Hutsen zuzenketa) Araudia 5/1989 Legea, uztailaren 6koa, Urdaibaiko Biosfera Gebenaldea Babestu eta Antolatzeari buruzkoa (89-7-29ko EHAA) Araudia Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión Araudia BAZPENA, 2007ko urtarrilaren 29koa, Energia eta Meategien zuzendariarena; horren bitartez, goi-tentsioko linea elektrikoak zuhaiztietatik igarotzeko berariazko baldintzak ezartzen dira. Araudia REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Araudia CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Araudia Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. (B.O.E. 1.12.1982). Araudia Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las Instrucciones TécnicasComplementarias del Reglamento sobre condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Araudia Orden del Ministerio de Fomento de 27 de abril de 2001, por la que se definen los patrones nacionales de las unidades derivadas del Sistema Internacional de Unidades de Intervalo de Alta Tensión Eléctrica (superior a 1000 V), de atenuación en alta frecuencia y de humedad Araudia Resolución de 9 de marzo de 1995, de la dirección general de calidad y seguridad industrial, por la que se reconoce la certificación de conformidad a normas que otorga el derecho de uso de la marca AENOR «N» de producto certificado, como garantía de cumplimiento de las exigencias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, en lo relativo a los transformadores trifásicos para distribución en baja tensión, de 25 a 2.500 Kva., 50 hz. Araudia REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias BT-01 a BT-51 Araudia Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. (BOE n. 310 de 27/12/2013) Araudia Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC- RAT 01 a 23. (BOE 1n. 39 de 9/6/2014) Araudia Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Arabako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Bizkaiko Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Gipuzkoako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza

Ebazten duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Arabako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Bizkaiko Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Gipuzkoako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Lurralde Ordezkaritzak:

INDUSTRIA ADMINISTRAZIOKO ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Samaniego kalea, 2

01008 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 017770

Faxa: 945 017051

INDUSTRIA ADMINISTRAZIOKO BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Concha Jeneralaren kalea, 23

48010 Bilbao

Tel.: 94 4031400

Faxa: 94 4031445

INDUSTRIA ADMINISTRAZIOKO GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Easo kalea, 10

20006 Donostia / San Sebastián

Tel.: 943 022500

Faxa: 943 022542

 

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 8:30etik 14:00etara

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea(k)

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Titularrak honako dokumentazio hau eduki beharko du administrazioaren eskura:

 1. Proiektua teknikoa.
 2. Goi-tentsioko instalazio elektrikoaren egiaztagiria. (Cert. Inst. ATL V2.1 (DOC, 201 KB))
 3. Goi-tentsioko instalazio elektrikoaren obra zuzendaritzaren ziurtagiria. (CDO-ATL-V3 (DOCX, 28 KB))
 4. Transformadorearen protokoloa.
 5. Aldeko egiaztapenak.
 6. Mantentze-kontratua.
 7. Adostasun ziurtagiriak.

Nahitaezko dokumentazioa:

 1. Abierazteko erantzukizunpeko adierazpena (DOCX, 77 KB)

Titularrak honako dokumentazio hau eduki beharko du administrazioaren eskura:

 1. Proiektua teknikoa.
 2. Goi-tentsioko instalazio elektrikoaren egiaztagiria. (Cert. Inst. ATL V2.1 (DOC, 201 KB))
 3. Goi-tentsioko instalazio elektrikoaren obra zuzendaritzaren ziurtagiria. (CDO-ATL-V3 (DOCX, 28 KB))
 4. Transformadorearen protokoloa.
 5. Aldeko egiaztapenak.
 6. Mantentze-kontratua.
 7. Adostasun ziurtagiriak.

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora.
 4. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora.
 4. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

6 hilabete.

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Tasa eta prezio publikoak ordaintzea


Espedientea hasi baino lehen, hala behar denean, eskatzaileak dagokion tasa ordaindu behar du. Energia Zerbituzak eman behar duen ebazpen motaren arabera.

Tasa hau autolikidagarria da.

Tasa instalazioak abiarazteko administrazio-baimena eskatzeko bakarrik izango da aplikagarria.

Proiektuaren onarpena edo onura publikoaren deklarazioa izapidetzeko, ez da beharrezkoa tasarik ordaintzea.

Instalazioak ixteko edo eskualdatzeko administrazio-baimenak eskatzeko, ez da beharrezkoa tasarik ordaintzea. 

 

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora.
 4. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Nahitaezko dokumentazioa:

 • Ikuskapen-txostena edo akatsak zuzentzeko ziurtagiria.

Nahitaezko dokumentazioa:

 1. Abierazteko erantzukizunpeko adierazpena (DOCX, 77 KB)

Titularrak honako dokumentazio hau eduki beharko du administrazioaren eskura:

 1. Proiektua teknikoa.
 2. Goi-tentsioko instalazio elektrikoaren egiaztagiria. (Cert. Inst. ATL V2.1 (DOC, 201 KB))
 3. Goi-tentsioko instalazio elektrikoaren obra zuzendaritzaren ziurtagiria. (CDO-ATL-V3 (DOCX, 28 KB))
 4. Transformadorearen protokoloa.
 5. Aldeko egiaztapenak.
 6. Mantentze-kontratua.
 7. Adostasun ziurtagiriak.