EAEren portu jabari publikoa erabiltzea.

Deskribapena


Erkidego Autonomoaren portu jabari publikoan esklusibotasun, intentsitate, arrisku edo errentagarritasun egoerak dituzten erabileretarako dagokion baimen edo emakida lortu beharra dago.

Portuko jabari publikoan bakarrik gauzatu ahal izango dira portuko eta itsas seinaleetarako erabileren araberako jarduera, instalazio eta eraikuntzak. Honako hauek jotzen dira portuko erabileratzat:

 • Merkataritzako erabilerak
 • Arrantzako erabilerak
 • Nautika- eta kirol-erabilerak
 • Aurreko erabileren osagarri edo laguntzaileak

Halaber, portu bakoitzaren plan bereziak ezarritakoa bete beharko da.

Zenbait kasutan, portuko jabari publikoan, portu-hiri interakzioarekin lotutako erabileretarako espazioak onar daitezke, hala nola kultura- edo jolas-ekipamenduak, azoka-saioak, erakusketak eta portukoak ez diren beste merkataritza-jarduera batzuk.

Bizkaiko portuak:

Gipuzkoako portuak:


Baimena

Portuko jabari publikoa gehienez ere hiru urtez (luzapenak barne) eta ondasun higigarriekin edo instalazio desmuntagarriekin okupatzeko baimena ematea.

Jabari publikoko baimena Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritzaren ebazpen bidez lortzen da, eta baliokoa izango da dokumentu horretan jasotako baldintza orokor zein partikularrak betetzen diren heinean bakarrik.

Jabari publikoko baimenak prekarioan ematen dira, izaera pertsonala dute eta besterenezinak dira «inter vivos», eta horien erabilera ezin zaie hirugarrenei laga.

Beharrezkoa denean, Zuzendaritzako langileek ikuskapen-akta bat egingo dute, okupazioaren aurretik eta ondoren.


Emakida

Portuko jabari publikoa obra edo instalazio desmuntaezinekin okupatzeko edo hiru urtetik gora erabiltzeko ematen den emakida bat da.

Jabari publikoko emakida Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritzaren ebazpen bidez lortzen da, eta baliokoa izango da dokumentu horretan jasotako baldintza orokor zein partikularrak betetzen diren heinean bakarrik.

Beharrezkoa denean, Zuzendaritzako langileek ikuskapen-akta bat egingo dute, okupazioaren aurretik eta ondoren.

Nori dago zuzenduta


Edozein pertsona fisiko zein juridiko

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza > Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza > Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza:

 • Vitoria-Gasteiz: Tf.: 945 019739

 • Bilbo: Tf.:944 031321

 • Donostia: Tf.:943 022970

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea(k)

 • Baimena: 0102001
 • Emakida: 0102101

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Urteko edozein unetan aurkez daitezke, eskatutako okupazioa baino 15 egun natural lehenago gutxienez.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eskabide-orria (Toolkit gabe)

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Hiru hilabete

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Fidantza eratzea


Administrazioak eskatuta eratuko da fidantza, dagokion likidazioa eskainiko duelarik.

Tasak ordaintzea


Tasen kitapena subjektu pasiboei jakinarazi beharko zaie, betiere honako hauek adieraziaz:

a)      Zein arau juridikok erregulatzen duen.

b)     Zein sailek, eta zein organo, ente edo erakunde autonomok ematen duen.

c)      Subjektu pasiboaren identifikazioa.

d)     Tasaren izena eta kodea.

e)      Beharrezkoa bada, oinarria eta tipoa.

f)      Kuota eta, beharrezkoa bada, tributu-zorraren elementuak.

g)     Inpugnatzeko bideak, errekurtsoa zeintzu organori aurkez dakiekeen eta horretarako epeak zeintzu diren. Subjektu pasiboak, bidezkotzat jotzen duen veste edozein errekurtso, formaliza dezakeela ere adieraziaz.

h)      Tributu-zorra ordaintzeko bitartekoak, lekua eta epea

Tasak bide elektronikotik zein aurrez aurre, atxikitako finantza-erakundeetako bulegoetan, ordain ditzakezu, espedientea tramitatzeko bidea edozein dela ere. Hau da, nahiz eta espedientea kanal presentzialean eta paperezko euskarrian tramitatu, ordainketa bide elektronikotik egin dezakezu, eta alderantziz.

Nire ordainketa zein Nire karpeta tresnen bidez egin daiteke ordainketa. Azkenengo kasu honetan, Nire karpeta atalean aktibatuta egongo den Ordaindu botoiaren bidez gauzatu dezakezu. Ondorioz sistema berak berreskuratuko ditu txostenetik beharrezkoak dituen datuak, Nire ordainketa pasabidean berridazteko beharra saihesteko.

Ordainketa Nire ordainketaren bidez egitean espedientearen egoera berehala eguneratzen da, eta atxikitako finantza-erakunde bateko bulegoan ordaintzean  hurrengo egunean eguneratzen da. Zure espedienteen egoera Nire karpeta atalean kontsulta dezakezu.

Aplika daitekeen lege-araudia:

1/2007 Legegintzako Dekretua, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei Buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena (diru-kopuruak eguneratuta  daude 4/2013 Legearen arabera, abenduaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena).

Tasa eta prezio publikoei buruzko araudia

Nire ordainketa erabiltzeko laguntza DEMOa

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa Ogasun eta Finantza Saileko erregistroan


Administrazioak egindako bermea edo fidantza itzuli ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Datuen alta / doakion hirugarrena
 • Bankuko datuak baliozkotzeko pasabideari atxikitako finantza. erakundeetan banku- kontuen kasuetan aukeratu inmprimaki hau.

 • Nazioarteko ordaindetaren kasuetan aukeratu inprimaki hau.

 • Inprimaki hay aukeratu nazioarteko- ordaindeten kasuetan.

Bermeak berreskuratzea


Fidantza ofizioz itzuliko da, dagokion tasa ordaindu ondoren.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.

Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Eskabideak gutxienez okupazioa hasi baino 15 egun baliodun lehenago aurkeztu behar dira.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eskabide-orria (Toolkit gabe)

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Zortzi hilabete

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Fidantza eratzea


Administrazioak eskatuta eratuko da fidantza, dagokion likidazioa eskainiko duelarik.

Tasak ordaintzea


Tasen kitapena subjektu pasiboei jakinarazi beharko zaie, betiere honako hauek adieraziaz:

a)      Zein arau juridikok erregulatzen duen.

b)     Zein sailek, eta zein organo, ente edo erakunde autonomok ematen duen.

c)      Subjektu pasiboaren identifikazioa.

d)     Tasaren izena eta kodea.

e)      Beharrezkoa bada, oinarria eta tipoa.

f)      Kuota eta, beharrezkoa bada, tributu-zorraren elementuak.

g)     Inpugnatzeko bideak, errekurtsoa zeintzu organori aurkez dakiekeen eta horretarako epeak zeintzu diren. Subjektu pasiboak, bidezkotzat jotzen duen veste edozein errekurtso, formaliza dezakeela ere adieraziaz.

h)      Tributu-zorra ordaintzeko bitartekoak, lekua eta epea

Tasak bide elektronikotik zein aurrez aurre, atxikitako finantza-erakundeetako bulegoetan, ordain ditzakezu, espedientea tramitatzeko bidea edozein dela ere. Hau da, nahiz eta espedientea kanal presentzialean eta paperezko euskarrian tramitatu, ordainketa bide elektronikotik egin dezakezu, eta alderantziz.

Nire ordainketa zein Nire karpeta tresnen bidez egin daiteke ordainketa. Azkenengo kasu honetan, Nire karpeta atalean aktibatuta egongo den Ordaindu botoiaren bidez gauzatu dezakezu. Ondorioz sistema berak berreskuratuko ditu txostenetik beharrezkoak dituen datuak, Nire ordainketa pasabidean berridazteko beharra saihesteko.

Ordainketa Nire ordainketaren bidez egitean espedientearen egoera berehala eguneratzen da, eta atxikitako finantza-erakunde bateko bulegoan ordaintzean  hurrengo egunean eguneratzen da. Zure espedienteen egoera Nire karpeta atalean kontsulta dezakezu.

Aplika daitekeen lege-araudia:

1/2007 Legegintzako Dekretua, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei Buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena (diru-kopuruak eguneratuta  daude 4/2013 Legearen arabera, abenduaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena).

Tasa eta prezio publikoei buruzko araudia

Nire ordainketa erabiltzeko laguntza DEMOa

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa Ogasun eta Finantza Saileko erregistroan


Administrazioak egindako bermea edo fidantza itzuli ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Datuen alta / doakion hirugarrena
 • Bankuko datuak baliozkotzeko pasabideari atxikitako finantza. erakundeetan banku- kontuen kasuetan aukeratu inmprimaki hau.

 • Nazioarteko ordaindetaren kasuetan aukeratu inprimaki hau.

 • Inprimaki hay aukeratu nazioarteko- ordaindeten kasuetan.

Bermeak berreskuratzea


Fidantza ofizioz itzuliko da, dagokion tasa ordaindu ondoren.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.

Beste tramite batzuk