Udalplan, informazio geografikoaren sistema eta lurralde-datuen bankua (200206)

Tablas estadísticas Udalplan

Udalplan Euskal Autonomia Erkidego osoko lurzoruaren egitura orokorra eta organikoa, eta kalifikazioa eta sailkapena aurkezten du. Lurzoru urbanizaezinaren kasuan, Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroen kategorizazioari jarraitzen dio. 

Elementu elkartuak: 

  

Informazio gehiago Udalplan-en webgunean