Hezkuntza Saila

Ikastetxe baten baimena aldatzea

Aldaketa hauek egiteko, baimena eskatu beharra dago:

 • Ikastetxearen izen espezifikoa aldatzeko.
 • Ikastetxearen titulartasuna aldatzeko.
 • Ikastetxearen egoitza aldatzeko.
 • Instalazioak aldatzeko, baldin eta horrek berekin badakar guneen tamaina edo erabilera aldatzea.
 • Eskola-unitateen edo ikaspostuen kopurua handitzeko edo murrizteko
 • Irakaskuntzak zabaltzeko, murrizteko edo ordezteko.

Eskaera urteko edozein unetan aurkeztu ahal da.

Kontuan hartu beharrekoak:

 • Eskaera denboraz aurkeztu behar da; hau da, aldaketa zer ikasturterako eskatu den, hura hasi baino lehen ebatzi ahal izateko moduan (ikasturte hasieraren erreferentzia-data: irailak 1).
 • Obrak egin behar badira, horiek bukatuta egon behar dira gutxienez ikasturtea hasi baino 2 hilabete lehenago, aldaketa eskatzen den ikasturterako.
 • Irakaskuntza berriak edo unitate berriak eskatzen badira, horiek baimenduta egon beharko dira matrikula-epeak irekitzean.

Eskaera elektronikoa

 • Eskaerak (leiho berri batean irekitzen da) (Ikusi:Tramitazioa / Eskaera: Baimenaren aldaketa / Eskabidea eta dokumentatzioa aurkeztea / Tramitazio elektronikoa / Dokumentazioa)

* Lanbide Heziketako ikastetxe pribatuak: baimena

(Eskaerak eta dokumentazioa. Ikusi: Tramitazioa)

Aurrez aurreko eskaera (pertsona fisikoentzat baino ez)

 • Ikastetxearen izen espezifikoa aldatzeko:
  • Eskaerarekin batera ez da dokumentaziorik aurkeztu behar. Proposatutako izenak ezin du izan udalerri bereko beste ikastetxe baten berdina.
 • Ikastetxearen titulartasuna aldatzeko:
  • Entitate titular berriaren eta haren ordezkariaren egiaztagiria.
  • Entitate berriaren IFZ.
  • Titulartasun-aldaketa formalizatzeko, bi entitateek sinatu duten dokumentua.
  • Titular berriaren adierazpena, non ziurtatuko baitu ez dagoela ikastetxearen titular izatea galarazten duen ezein kasutan.
 • Ikastetxearen egoitza aldatzeko, kalea edo zenbakia aldatu delako:
  • Aldaketa egiaztatzen duen dokumentua.
 • Ikastetxearen egoitza aldatzeko, instalazioak lekuz aldatu direlako:
  • Eraikin berria egin behar bada, nahitaez aurkeztu beharko da teknikari eskudunak egindako obra-proiektua*.
  • Eraikitako higiezinen kasuan, instalazioen plano eguneratuak* aurkeztu beharko dira eta, behar izanez gero, egokitzapen-lanak egiteko obra-proiektua* aurkeztuko da, teknikari eskudunak egindakoa.
  • Instalazio berriak erabiltzeko aukera egiaztatzen duen dokumentua: salerosketaren eskritura, alokairu-kontratua, erabileraren lagapena, eta abar.
 • Instalazioak aldatzeko, baldin eta horrek berekin badakar espazioen tamaina edo erabilera aldatzea.
  • Instalazioen plano eguneratuak* eta aldatutako instalazioen planoak*.
  • Obrak egin behar badira, egokitzapen-lanak egiteko obra-proiektua* aurkeztuko da, teknikari eskudunak egindakoa.
 • Eskola-unitateen edo ikaspostuen kopurua handitzeko edo murrizteko.
  • Instalazioen plano eguneratuak* eta aldatutako instalazioen planoak*.
  • Obrak egin behar badira, egokitzapen-lanak egiteko obra-proiektua* aurkeztuko da, teknikari eskudunak egindakoa.
  • Unitate berrietan arituko diren irakasleen dokumentazioa** (titulazio akademikoa eta hizkuntza-gaitasuna).
 • Irakaskuntzak zabaltzeko, murrizteko edo ordezteko.
  • Instalazioen plano eguneratuak* eta aldatutako instalazioen planoak*.
  • Obrak egin behar badira, egokitzapen-lanak egiteko obra-proiektua* aurkeztuko da, teknikari eskudunak egindakoa.
  • Irakaskuntza berrietan arituko diren irakasleen dokumentazioa** (titulazio akademikoa eta hizkuntza-gaitasuna). Tituluen ordez, posible da konpromiso-agiri bat aurkeztea, non hitzemango baita aldaketa martxan jarriko den ikasturtea hasi baino lehen entregatuko direla tituluak.

OHARRAK  

* Planoetan ikastetxearen gune guztiak azaldu beharko dira. Gune bakoitzaren azalera, erabilera eta destinoa adieraziko dira.

** Tituluen ordez, posible da konpromiso-agiri bat aurkeztea, non hitzemango baita aldaketa martxan jarriko den ikasturtea hasi baino lehen entregatuko direla tituluak.

 • 3 hilabete, eskaera aurkezten den egunetik edo, hala badagokio, eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazio guztia aurkezten den egunetik.
 • Badira aldaketa batzuk bi fasetan ebatzi behar direnak, nahitaez obrak egitea eskatzen dutelako. Halakoetan:
  • 1. faserako: proposatutako instalazioen balorazioa. Hilabete, eskaera aurkezten den egunetik edo eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazio guztia aurkezten den egunetik.
  • 2. faserako: ebazpena. 2 hilabete, obrak bukatu direla jakinarazten den egunetik.

Ebazpena kontrakoa bada, errekurtsoa aurkezteko epea zabalduko da.

Ebazteko epea amaitu eta interesdunari ez bazaio ebazpenik jakinarazi, eskaera administrazio-isiltasunaren bidez onartu dela joko da.