Eusko Jaurlaritza

Zuzenean Zerbitzuko Kartaren jarraitu beharreko arauak

Agindua, 2014ko azaroaren 28koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri Administrazio eta Justizia Sailaren, eta sail honi atxikitako Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (IVAP) eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridiko¬aren datu pertsonalak dituzten fitxategi automatizatuei buruzkoa (PDF, 459 KB)

71/2017 Dekretua, apirilaren 11koa, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa eta hutsen zuzenketa, honako dekretu honena: 71/2017 Dekretua, apirilaren 11koa, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa.

72/2008 Dekretua, apirilaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoaren erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoa.

11/2007 Legea, ekainaren 22koa, Herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa izateari buruzkoa.

4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako.

2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta datuak babesteko euskal bulegoa sortzeari buruzkoa.

15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu pertsonalak babesteari buruzkoa.

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena.

40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoarena

6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.

10/1982 Oinarrizko Legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilera normalizatzekoa.

Azken eguneratzea: 2017/08/09