Hezkuntza Saila

Unibertsitatez kanpoko tituluen kudeaketa. Tituluen ikastetxe kudeatzaileentzako informazioa

Tituluen Ikastetxe kudeatzaileren batek tituleuen kudeaketako aplikoziorako (W21) erabiltzaile berria gaitu behar edo nahi izanez gero, ondorengo prozedura jarraitu beharko du:

 • Segurtasunaren sistema delegaturako “W59” sarbidea duten ikastetxe kudeatzaileen kasuan, zuzendariak eman ahal izango die aplikazio horren bidez.
 •  “W59” aplikaziorako sarbidea ez duten ikestetxe kudeatzaileen kasuan (Ikastetxe pribatuak,…), CAU funtzionalak azalduko die zer egin (945 207256).

Erabiltzaile moduan behin gaituta, W21 aplikaziorako sarbiea, http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/  atariako “kudeaketarako aplikazioak” ikonoaren bidez da.

Unibertsitateaz kanpoko tituluen tasa ordainketaren kudeaketa. LOGSE eta ondorengo ikasketa planak

W21 aplikazioan AOKSIren bidez ordainketa bat eginda dagoenean eskaeraren ordainketa kanpoan “BAI” agertzen da. Hori agertzen denean hurrengo prozedura jarraitu behar da:

 • Ikasleek ordainketa eginda dagoenaren agiria aurkeztuko dute ikastetxe kudeatzailean. Ikastetxeak, onartu egingo ditu eskaerak eta banakako ziurtagiri ofizialak banatuko ditu.
 • Ikastetxe kudeatzaileak titulu proposamenak jaulkiko ditu tramitazioaren egutegi orokorra atalak dionari jarraituz.
 • Ordainketa egina dagoenean, eta ohartu ondoren ikasleak ikastetxean agiria aurkezten ez badu, ikastetxeak, kasu horretan ere onartu eta jaulki egingo du titulu-proposamena goian aipatzen den zirkularrean adierazten diren txanda bietariko baten.

Tasaren itzulketa

Eskaerak ikastetxe kudeatzailean aurkeztuko dira. Datuak egiaztatu eta ikastetxeak Ikastetxe eta Plangintzaren Zuzendaritzara bidaliko ditu ondorengo agiriak:

[Kontuan hartu Ikaslea adinez nagusia bada, kontu korrontea bere izenean egon beharko dela]

 • Ikaslearen NANren edo identifikazio agiriaren fotokopia
 • Bankuko dokumentzaioa egindako ordainketa justifikatuz eta likidazioaren erreferentzia zenbakia adieraziz

Irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak ezartzen ditu Erkidego honetan unibertsitateaz kanpoko tituluak jaulkitzeko tasak. Arau horrek dionari jarraituz Administrazioaren Ordainketa eta Kobrantzen Sistema Integrala – AOKSI sistema erabiltzen da tasen zenbatekoak kobratzeko.

Titulu horien kudeaketarako jarraitu beharreko prozedura “Ordainketen kudeaketa” atalean adierazitakoa da. Horretarako goian aipatutako sistemari lotuta dagoen W21aplikazioa (tituluak kudeatzekoa) erabiltzen da.

AOKSItik jasotako datuen arabera W21ek ordainketen inguruan erabiltzaileari ematen dion informazioa hau da:

 • “Ordainketa” kanpoaren edukia hauetariko bat izan ahal da:
  • Bai. Aurre-eskaera epe barruan ondo ordaindu da.
  • Ez. Aurre-eskaerak ez du tasarik (tasarik gabeko titulua. Adibidez DBHko Graduatu títulua).
  • Zain. Aurre-eskaerak tasa du eta ez da ordaindu (hobariengatik salbuetsita daudenak sartzen dira).
  • Err. Ez da behar den moduan epe barruan ordaindu
 • Tasa ordainketaren inguruko informazioa sekuentzia honetan agertuko da W21ean: (Ikaslearentzako ordaiketarako agiria atera ondoren)
  • Epe barruan egonik, ordainketa egin ez denean, W21ek erakusten du:
   • Ord/dok: Zain/Bai
   • Egoera: Aurre-eskaera
  • Ordainketa eginda eta aurre-eskaera ikastetxeak onartzearen zain, W21ek:
   • Ord/dok: Bai/Bai
   • Egoera: Aurre-eskaera
  • Ordainketa egin eta ikastetxeak aurre-eskaera onartu:
   • Ord/dok: Bai/Bai
   • Egoera: Aurre-eskaera
  • Aurre-eskaera hobariengatik salbuetsita egon eta ikastetxeak onartuta:
   • Ord/dok: Zain/Bai
   • Egoera: Esk. Onartua
  • Aurreko urtekoak izanik ordainketaz salbuetsita ez daudenak, Aurre-eskaera Egoeran eta Ordainketa ezberdin “Bai” badute, automatikoki bajan geratuko dira ikastetxeak dagokion tituluaren 1. proposamena jaulkitzen duenean. Jaulkitze horrek bajan utziko ditu baita ere errefusatutako Aurre-eskaerak.

LGE hezkuntzako lege orokorreko tituluen tasen ordainketa (LOGSEaren aurrekoak)

1970koko HLOko eta aurreko Planetako tituluak jaulkitzearen Konpetentzia Hezkuntzako Ministerioarena da. Ondorengoak dira hain zuzen ere titulu horiek:

 • BBB, Goi Mailako Batxilergoaren titulua
 • LH-1eko Eskola Ziurtagiria
 • Industria Ofizialtza; LH-1eko Teknikari Laguntzailea; Unibertsitateaz kanpoko Diplomatuak (Anteojeria optikoa); Oinarrizko Batxilergoa
 • Industria Maisua; LH-2ko Teknikari Espezialista titukuak
 • Arte Aplikatuetako Graduatu titulua
 • Musikako gradu Profesionala – Titulu Profesionala (1942ko plana)
 • Musikako Erdi-mailako gradua – Irakasle Titulua (1966ko plana)
 • Musikako Erdi-mailako Gradua-Instrumentista edo Kantari Diplomatura
 • Musikako Goi-mailako Gradua - Goi Mailako Irakaslea (1966ko plana)
 • Irakasle titulua –Musikako Goi-mailakoa (1942 plana)
 • Hizkuntzetako Gaitasun Agiriak LOGSEaren aurrekoak eta 1995ko ekaina baino lehenago bukatutakoak

Oraindik aurrera, goian adierazitako titulu baten tasa ordaindu nahi izanez gero, interesatu guztiak “tasa 059”ren ordainketa egin behar izango dute “Hacienda y Admiistraciones Públicas” Ministaritzako bulego birtualaren bidez (Gestión de Pagos y Tasas. Tasa 059. expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales atala). Hurrengo helbidean dago informazio guztia eta zalantzei edo inzidentziei erantzuteko bidea: https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa059/

Behar izanez gero, goian aipatutako titulen tasa ordaintzeko inprimakia eskatu ahal izango da “Hacienda Administraciones Públicas” Ministaritzako, Gobernuaren Ordezkariordetzako Informazio eta Erregistroko bulegoetan: Ikasleak ordainketaren frogagiria ikastetxe kudeatzailean aurkeztu eta gero, ikastetxeak dagokion titularen tramitazioa jarraituko du orain arte egin den modu berdinean.

Ikasleak ordainketaren frogagiria ikastetxe kudeatzailean aurkeztu eta gero, ikastetxeak dagokion titularen tramitazioa jarraituko du orain arte egin den modu berdinean.

Unibertsitateaz kanpoko tituluak tramitatzeko egutegi orokorra. jatorrizkoak eta duplikatuak

 • Urteko lehenengo txanda

  • Ikastetxe kudeatzaileak. Azken ikasturteko tituluen proposamenak jaulki eta Ordezkaritzan aurkeztu behar dute data hauetan:
   • Urrian, tasarik gabeko tituluak (DBH, Eskolatze ziurtagiriak eta Eskola Graduatuak)
   • Azaroan, gainontzeko ikasketa mailak
  • Ordezkaritzak. Urtarrilean balioztatu eta proposamenak eskaera bihurtu.
  • Lakuak. Otsailean eskaerak Erregistratu eta Ministaritzara bidali.
 • Urteko bigarren txandari dagokionez

  • Ikastetxe kudeatzaileak. Ordezkaritzara jaulkitzeko datak
   • Apirilean, tasarik gabeko tituluak
   • Maiatzan, gainontzeko ikasketa mailak
  • Ordezkaritzak. Ekainean balioztatu eta proposamenak eskaera bihurtu.
  • Lakuak. Uztailean eskaerak erregistratu eta Ministaritzara bidali. 

Oharra:

Ikastetxeek proposamenak jaulkitzeko urteko bi txandetan ezarritako datak bete behar dituzten arren, ikastetxeek banako eskaerak aplikazioan sartu ahal izango dituzte edonoiz antolamendu propioari jarraituz eta dagokion kasuetan ikasleentzako ziurtagiri ofiziala emanez.

LOGSE Planaren aurreko ikasketen tituluak tramitatzeko, ikastetxeek ez dituzte hauen eskaerak aplikazioaren bidez egin behar. Horien original edo duplikatuen eskaerak tramitatzeko epeari dagokionez Ordezkaritzara bidali beharko dira goian adierazitako egutegi berean.

(LOMCE)

W21 aplikazioan DBH eta Batxilergo titulu berrien izenak eta kodeak

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

 • 500001 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua

Oinarrizko Lanbide-titulu bat dutenentzat:

 • 500002 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua (Oinarrizko Lanbide-tituluarekin)

Batxilergoak

 • 667201 Batxilergoko titulua, Giza eta Gizarte Zientzien modalitatean
 • 667301 Batxilergoko titulua, Zientzietako, modalitatean
 • 667101 Batxilergoko titulua, Arte modalitatean

Batxilergoak, Lanbide Heziketako edo Musika eta Dantzako Lanbide teknikari titulu bat dutenentzat:

 • 167201 Batxilergoko titulua (ikasgai tronkalak gaindituta) Giza eta Gizarte Zientzietako modalitatean
 • 167301 Batxilergoko titulua (ikasgai tronkalak gaindituta) Zientzietako modalitatean
 • 167101 Batxilergoko titulua (ikasgai tronkalak gaindituta) Arte modalitatean

 Kode berriak eta deskripzioa:

 • 530558 Musikako lanbide titulua Akordeoi espezialitatean
 • 530559 Musikako lanbide titulua Harpa espezialitatean
 • 530560 Musikako lanbide titulua Baxu Elektrikoa espezialitatean
 • 530561 Musikako lanbide titulua Kantu espezialitatean
 • 530562 Musikako lanbide titulua Klarinete espezialitatean
 • 530563 Musikako lanbide titulua Klabe espezialitatean
 • 530564 Musikako lanbide titulua Kontrabaxu espezialitatean
 • 530565 Musikako lanbide titulua Fagot espezialitatean
 • 530566 Musikako lanbide titulua Zehar-txirula espezialitatean
 • 530567 Musikako lanbide titulua Gitarra espezialitatean
 • 530568 Musikako lanbide titulua Gitarra Elektrikoa espezialitatean
 • 530569 Musikako lanbide titulua Zi-instrumentuak espezialitatean
 • 530570 Musikako lanbide titulua Oboe espezialitatean
 • 530571 Musikako lanbide titulua Organo espezialitatean
 • 530572 Musikako lanbide titulua Perkusio espezialitatean
 • 530573 Musikako lanbide titulua Piano espezialitatean
 • 530574 Musikako lanbide titulua Saxofoi espezialitatean
 • 530575 Musikako lanbide titulua Tronboi espezialitatean
 • 530576 Musikako lanbide titulua Tronpa espezialitatean
 • 530577 Musikako lanbide titulua Tuba espezialitatean
 • 530578 Musikako lanbide titulua Txistu espezialitatean
 • 530579 Musikako lanbide titulua Biola espezialitatean
 • 530580 Musikako lanbide titulua Biola Ganba espezialitatean
 • 530581 Musikako lanbide titulua Biolin espezialitatean
 • 530582 Musikako lanbide titulua Biolontxelo espezialitatean
 • 530583 Musikako lanbide titulua Moko-txirula espezialitatean
 • 530584 Musikako lanbide titulua Tronpeta espezialitatean
 • 530585 Dantzako lanbide titulua Dantza Klasikoa espezialitatean

(LOMLOE)

Ikastetxe eta Plangintza Zuzendaritzaren zirkularra (leiho berri batean irekitzen da)

DBHko tituluen izenak eta kodeak W21ean, 2022ko eta 2023ko ikasketa-amaiera datadunentzat

 • 500001 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua
 • 500002 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua (Oinarrizko Lanbide Heziketako tituluaren bidez)

DBHko tituluen izenak eta kodeak W21 aplikazioan, 2024 eta ondorengo ikasketa-amaiera datakoentzat (217/2022 Errege Dekretuaren arabera lortuak)

 • 500003 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua
 • 500004 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua (Oinarrizko Lanbide Heziketako tituluaren bidez)

Oharra: Proba libreen bidez lortutako DBHko tituluen kasuan, kode berria 2023/2024 ikasturtearen ondoren egindako probetako tituluei aplikatuko zaie.

Batxiler-tituluen izenak eta kodeak W21ean, 2024 eta ondorengo ikasketa-amaiera datakoentzat (243/2022 Errege Dekretuaren arabera lortuak)

 • 450150 Batxilergoko titulua, Zientzia eta Teknologia modalitatean
 • 450151 Batxilergoko titulua, Humanitate eta Gizarte Zientzien modalitatean
 • 450152 Batxilergoko titulua, Arteen modalitatean. Bidea: Arte Plastikoa, Irudia eta Diseinua
 • 450153 Batxilergoko titulua, Arteen modalitatean. Bidea: Musika eta Arte Eszenikoak
 • 450154 Batxilergo Orokorreko titulua
 • 450155 Batxilergo Orokorreko titulua (Lanbide Heziketako teknikariaren tituluaren bidez)
 • 450156 Batxilergoko titulua, Arteen modalitatean. Bidea: Arte Plastikoa, Irudia eta Diseinua (Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari-tituluarekin)
 • 450157 Batxilergoko titulua, Arteen modalitatean. Bidea: Musika eta Arte Eszenikoak (Musikako edo Dantzako Irakaskuntza Profesionalekin)

Oharra: Proba libreen bidez lortutako Batxilergoko tituluen kasuan, kode berria 2023/2024 ikasturtearen ondoren egindako probetako tituluei aplikatuko zaie

(LOE)

Goi-mailako Lanbide Heziketako Espezializazio Kurtsoei dagozkien Tituluak. Izenak eta kodeak W21ean:

 • 481000 Urrutitik pilotatutako aireontzietako -dronak Lanbide Heziketako Master titulua
 • 481001 Goi-mailako LHko espezializazio Kurtsoa audiodeskribapenean eta azpitituluetan
 • 481002 Energia-auditoretzako Lanbide Heziketako Master titulua
 • 481003 Informazioaren Teknologien inguruneetako zibersegurtasuneko Goi-mailako LHko espezializazio Kurtsoa
 • 481004 Eragiketa-teknologien inguruneetako zibersegurtasuneko Goi-mailako LHko espezializazio Kurtsoa
 • 481005 Zelula-hazkuntzako Goi-mailako LHko espezializazio Kurtsoa
 • 481006 Bideojokoen garapeneko eta errealitate birtualeko Goi-mailako LHko espezializazio Kurtsoa
 • 481007 Mantentze industrialare Goi-mailako LHko espezializazio Kurtsoa
 • 481008 abrikazio Gehigarriko Goi-mailako LHko espezializazio Kurtsoa
 • 481009 Fabrikazio Adimenduneko Goi-mailako LHko espezializazio Kurtsoa/li>
 • 481010 Goi-mailako LHko espezializazio Kurtsoa Adimen Artifiziala eta Big Data-n
 • 481011 Trenetako gurpildun materialen sistemen mantentze aurreratuko Goi-mailako LHko espezializazio Kurtsoa
 • 481012 Ibilgailu hibridoen eta elektrikoen sistemen mantentze eta segurtasuneko Goi-mailako LHko espezializazio Kurtsoa
 • 481013 Goi-mailako LHko espezializazio Kurtsoa industria aeroespazialeko material konposatuetan
 • 481014 Eraikuntzako Informazioaren Modelaketako Goi-mailako LHko espezializazio Kurtsoa (BIM)
 • 481015 Elkarlaneko Robotikako Lanbide Heziketako Masterraren titulua
 • 481016 Trenbide Seinaleztapen eta Telekomunikazio Sistemetako Goi-mailako LHko espezializazio Kurtsoa

Erdi-mailako Lanbide Heziketako Espezializazio Kurtsoei dagozkien Tituluak. Izenak eta kodeak W21ean:

 • 570000 5G sareak inplementatzeko Gradu Ertaineko LHko espezializazio Kurtsoa
 • 570001 Internetera Konektatutako Sistemak instalatzeko eta mantentzeko Gradu Ertaineko LHko espezializazio Kurtsoa (IoT)
 • 570002 Ibilgailu hibridoen eta elektrikoen mantentze-lanetako Gradu Ertaineko LHko espezializazio Kurtsoa Espezialistaren titulua
 • 570003 Erdi-mailako LHko espezializazio Kurtsoa, artusaui okintzan eta opilgintzan