Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

2024ko Euskal Autonomia Erkidegoko datu irekien berrerabilera onenetarako sariak

[apps]

Deskribapena


Xedea

Oinarrietan aipatutako Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen datu irekien katalogoetako datu multzoak erabilita, zerbitzuak, ikerketak, bistaratzeak, web aplikazioak edo gailu mugikorretarako aplikazioak eskaintzen dituzten proiektu onenak saritzea da deialdi honen xedea.

Aurrekontuko zuzkidura

21.000 (euro)

Prestazio ekonomikoa

Datu irekiak berrerabiltzeko proiektu onenari sari bakarra emango zaio, web zerbizuen kategorian.

 • Saria egiaztapen-diploma eta 8.000 euro gordin izango da, aldi bakarrean ordainduko dena.

Datu irekiak berrerabiltzeko bi proiektu onenei sari bana emango zaie, kategoria orokorrean:

 • Lehenengo saria egiaztapen-diploma eta 8.000 euro gordin izango da, aldi bakarrean ordainduko dena.
 • Bigarren saria egiaztapen-diploma eta 5.000 euro gordin izango da, aldi bakarrean ordainduko dena.

Informazio gehigarria

Nori dago zuzenduta


Pertsona fisikoak

Eskakizunak:

 • Pertsona fisikoaren nortasuna
 • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea

Enpresak

Eskakizunak:

 • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea

 • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea

Betekizunak

 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.

 • Pertsona fisiko edo juridikoen taldeentzat ordezkaritza-ahalmena

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Gobernantza Publikoa eta Autogobernua / Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza > Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Gobernantza Publikoa eta Autogobernua > Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1028605

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Sarietara aurkezten diren pertsona fisiko zein juridikoek nahi adina proiektu aurkeztu ahal izango dituzte, eskabide desberdinduetan.

Pertsona fisikoek zein juridikoek deialdi hau kudeatzen duen organoarekin komunikatzeko bide elektronikoaren bidez egingo dute.

Pertsona fisiko zein juridikoek izena emateko eskabidea bete behar dute.

Eskaera aurkeztu osteko izapideak Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalean egingo dituzte bai pertsona juridikoek bai fisikoek.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

5 hilabeteko epea deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Sariari uko egitea


Sari bat ematen zaien pertsonek berariaz adierazi ahal izango dute uko egiten diotela, 3 egun balioduneko epean, saria emateko ebazpena jakinarazten denetik aurrera. Kasu horretan, hobekien baloratutako hurrengo proiektuak aurkeztu dituzten pertsonei emango zaie saria. Horretarako, inprimaki bat izango dute eskuragarri Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalean.

Aurreko paragrafoan adierazitako moduan sariari uko egiten ez bazaio, saritutako pertsonak onartu egin duela ulertuko da.

 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu Nire karpeta aplikaziora.

Beste tramite batzuk