Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Ekonomia eta Ogasun Saila

euskadi.eus-en hasierako sarbidea

Hasiera

Eskaeraren emaitza:

Fitxa metodologikoa

ADIERAZLEA:Artifizializatutako lurzoruaren azalera (%)
ARDATZA:Kohesio soziala / Bizi kalitatea
ALORRA:Urbanismoa
DEFINIZIOA:
Artifizializatutako lurzoruaren ehunekoa udalerriaren azalera osoarekiko (%)
KALKULU MEOTODOLOGIA:
formula
NEURRI UNITATEA:
%
INFORMAZIO ITURRIAK:

Udalplan. Eusko Jaurlaritzako Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

KALKULU MAIZTASUNA:
Urtero
AZKEN DATUAREN URTEA:
2022
OHARRAK:

Udalplan Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendua eta Ingurumen Sailaren argitalpenak Euskal Autonomia Erkidegoko Udalen plangintzetan hainbat alorretan (Bizitegietarako Lurzorua, Jarduera Ekonomikoak, Ekipamenduak, oinarrizko azpiegiturak eta garraioa) aurreikusten dena eta dagoena jasotzen duten inbentarioen gaineko informazioa jasotzen du urtero. Sistema Orokorretarako den udal jabegoko lurzoruari buruzko informazio zehatza ere jasotzen da, udalek urtero ematen dituzten baimenen kopuruaz gain. Euskal Autonomia Erkidegoko Udal guztiek bete eta betetzen dute inbentarioa.

"Artifizializatutako lurzoru" bezala hartu dira hurrengo lurzoru-tipologiak: Egoitzarako Lurzorua, Jarduera Ekonomietarako Lurzorua eta Ekipamenduen eta Azpiegituren Sistema Orokorretako Lurzorua, "espazio libreak" eta "ibai-ubideak" ez sartuz.

Euskadi, auzolana