X izpien instalazioak eta ekipoak

Deskribapena


Diagnostiko medikoa egiteko X izpien instalazio eta ekipoak instalatzea eta erabiltzea, aldatzea, titulartasuna aldatzea eta ixtea.

Oharra: Gizakien edo animalien diagnostiko medikoari aplikatutako X izpien instalazioak prozedura honetan ezarritakoaren arabera arautzen dira; aldiz, partikulen azeleragailuek, terapiarako X izpien ekipoek eta helburu medikoekin erabilitako erradiazio ionizatzaileak sortzen dituzten gainerako ekipoek 2. eta 3. kategoriako instalazio erradioaktiboei aplikatutako prozeduran ezarritakoaren arabera arautuko dira.

Nori dago zuzenduta


Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten instalazio berrien titularrak, edo diagnostiko medikoa edo albaitaritzakoa egiteko erabiltzen diren X izpien instalazio edo ekipoen titularrak.

Aplikatu beharreko araudia


Estatuaren araudia Apirilaren 29ko 25/1964 Legea, (1964-05-04ko BOE), Energia Nuklearrari buruzkoa. Estatuaren araudia Apirilaren 22ko 15/1980 Legea, (1980- 04-25eko BOE), Segurtasun Nuklearraren Kontseilua sortzeari buruzkoa. Estatuaren araudia 33/2007 Legea, azaroaren 7koa (2007-11-08ko BOE), 1980ko apirilaren 22ko 15/1980 Legea aldatzen duena (1980-04-25eko BOE). Estatuaren araudia Tasei buruzko 14/1999 Legea, 1999ko maiatzaren 4koa (1999-05-05eko BOE). Estatuaren araudia • 2021ko abenduaren 29ko CSN-ko Lehendakariaren ebazpena, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera tasen kuota finkoa igotzen duena, baita kopuru finko bat maiatzaren 4ko 14/1999 Legeak araututako unitate kopuruarekin biderkatzearen ondorioz kalkulatukoa ere. Estatuaren araudia 1836/1999 Errege Dekretua (1999-12-31ko BOE) Instalazio Nuklear eta Erradioaktiboei buruzko Erreglamendua onartzen duena. Estatuaren araudia 1029/2022 Errege Dekretua, (2022-12-21eko BOE), erradiazio ionizatzaileekiko esposizioak eragindako arriskuetatik osasuna babesteari buruzkoa. Estatuaren araudia 1/2015 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 24koa, Sendagaien eta Osasun Produktuen Bermeen eta Erabilera Zentzuzkoaren Legearen testu bategina onartzen duena. 2017/745 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2017ko apirilaren 5ekoa, osasun-produktuei buruzkoa, 2001/83/EE Zuzentaraua, 178/2002 (EE) Erregelamendua eta 1223/2009 (EE) Erregelamendua aldatzen dituena eta Kontseiluaren 90/385/EEE eta 93/42/EEE Zuzentarauak indargabetzen dituena. Estatuaren araudia CSNren 5.11 diagnostikorako X izpien instalazio medikoen segurtasuneko eta babes erradiologikoko alderdi teknikoak. Araudi autonomikoa Segurtasun Nuklearreko Kontseiluaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko eginkizunen aginduaren hitzarmena zabalduz aldatzea, IV. eranskinean agertzen da hitzarmen hori. Araudi autonomikoa 68/2021 DEKRETUA, otsailaren 23koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Arabako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Bizkaiko Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Gipuzkoako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza

Ebazten duen erakundea

 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Arabako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Bizkaiko Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Gipuzkoako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

INDUSTRIA ADMINISTRAZIOKO ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Samaniego, 20

1008-Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 017770

INDUSTRIA ADMINISTRAZIOKO BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA

General Concha, 23

48010-Bilbao

Tel.: 94 4031400

INDUSTRIA ADMINISTRAZIOKO GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Easo, 10

20006-Donostia-San Sebastián

Tel.: 943 022532 / 022555

Tel.: 945 016572 / 945 019933 / 945 019935 / 945 019696.

Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza.

Donostia/San Sebastián, 1

01010-Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 016572 / 945 019933 / 945 019935 / 945 019696.

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea(k)

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Aplikatu beharreko tasak

Bai: 24,51 €, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen testu bategina onartzeko den irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuan ezarritakoaren arabera.

 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak digitalizatzeko laguntza).
 3. Sartu online inprimaki honetara.

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Aplikatu beharreko tasak

Bai: 24,51 €, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen testu bategina onartzeko den irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuan ezarritakoaren arabera.

 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak digitalizatzeko laguntza).
 3. Sartu online inprimaki honetara.

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Aplikatu beharreko tasak:

Salbuetsita.

 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak digitalizatzeko laguntza).
 3. Sartu online inprimaki honetara.

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Aplikatu beharreko tasak:

Salbuetsita.

 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak digitalizatzeko laguntza).
 3. Sartu online inprimaki honetara.