Produktu kimikoak biltegiratzeko instalazioak

Deskribapena


Hurrengo blokeetan, produktu kimikoak biltegiratzeko instalazioetarako izapidetze-prozedurak deskribatzen dira. Jarraian, organo eskudunak emandako interpretazio-irizpideak eta gidak agertzen dira.

 • Produktu kimikoak biltegiratzeko instalazio berria

  Produktu kimikoen biltegi berri baterako, bi izapidetze-prozedura bereizten dira:

  a) Proiektua behar duen produktu kimikoen biltegia

  Instalazio-proiektua behar duen produktu kimikoen biltegiratzea instalatu aurretiko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea 656/2017 Errege Dekretuaren arabera, ekainaren 23koa, Produktu Kimikoak Biltegiratzeko Erregelamendua eta haren jarraibide tekniko osagarriak, MIE APQ 0tik 10era bitartekoak, onartzen dituena.

  b) Proiektua behar ez duen produktu kimikoen biltegia

  Instalazio-proiektua behar ez duen produktu kimikoen biltegiratzea instalatu aurretiko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea 656/2017 Errege Dekretuaren arabera, ekainaren 23koa, Produktu Kimikoak Biltegiratzeko Erregelamendua eta haren jarraibide tekniko osagarriak, MIE APQ 0tik 10era bitartekoak, onartzen dituena.

 • Produktu kimikoak biltegiratzeko instalazio baten moldaketa

  Produktu kimikoen biltegiratze instalazio baten moldaketan bi izapidetze-prozedura bereizten dira:

  a) Proiektua behar duen produktu kimikoen biltegia

  Instalazio-proiektua behar duen produktu kimikoen biltegiratzea instalatu aurretiko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea 656/2017 Errege Dekretuaren arabera, ekainaren 23koa, Produktu Kimikoak Biltegiratzeko Erregelamendua eta haren jarraibide tekniko osagarriak, MIE APQ 0tik 10era bitartekoak, onartzen dituena.

  b) Proiektua behar ez duen produktu kimikoen biltegia

  Instalazio-proiektua behar ez duen produktu kimikoen biltegiratzea instalatu aurretiko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea 656/2017 Errege Dekretuaren arabera, ekainaren 23koa, Produktu Kimikoak Biltegiratzeko Erregelamendua eta haren jarraibide tekniko osagarriak, MIE APQ 0tik 10era bitartekoak, onartzen dituena.

 • Produktu kimikoen biltegiratzeko instalazio bati dokumentazioa gehitzea

  Administrazioaren aurrean produktu kimikoak biltegiratzeko dokumentazio ez-teknikoa eguneratzea (adibidez: datuak aldatzea, istripuak jakinaraztea).

 • Produktu kimikoak biltegiratzeko instalazioen aldizkako ikuskapenak

  Prozedura hau bakarrik kontrol-erakundeek erabili ahal izango dute, produktu kimikoen biltegiratzeen aldizkako ikuskapenak egin direla jakinarazteko, baita ere horiei buruzko gainerako dokumentazioa jakinarazteko (akatsak zuzentzea…).

  Produktu kimikoak biltegiratzeko instalazio baten salbuespen neurriak onartzeko eskaera

  Salbuespen-egoera onartzeko edo, hala badagokio, ordezko irtenbide teknikoak onartzeko eskatzea.

  Eskaera hori biltegia instalatzeko lanak hasi aurretik aurkeztu beharko da, eta lan horiek ezin izango dira hasi onartu arte, hala badagokio.

  Eskaera Organo eskudunak sei hilabeteko epean ebatziko du.

 • Produktu kimikoak biltegiratzeko instalazio baten baja

  Eraisteagatik produktu kimikoen biltegiratze bati baja eman zaiola jakinaraztea.

Irizpideak eta gidak

Nori dago zuzenduta


Titularrei, kontrol-erakundeei eta teknikari tituludun eskudunari, hala badagokio.

Aplikatu beharreko araudia


Araudia 656/2017 Errege Dekretua (BOE, 2017-07-25), ekainaren 23koa, Produktu Kimikoak Biltegiratzeko Erregelamendua eta haren jarraibide tekniko osagarriak (MIE APQ 0tik 10era) onartzen dituena. Araudia 888/2006 Errege Dekretua (BOE, 2006-08-31), Uztailaren 21ekoa, nitrogeno kopurua masaren %28koa edo handiagoa duten ongarrien biltegiratzeari buruzko Araubidea onesten duena Araudia 363/1995 Errege Dekretua (BOE, 1995-06-05), martxoaren 10ekoa, substantzia berriak eta arriskutsuak jakinarazteari buruzkoa Araudia 560/2010 Errege Dekretua (BOE, 2010-05-22), maiatzaren 7koa, industria-segurtasunaren arloko zenbait arauzko xedapen 25/2009 Legera egokitzekoa Araudia 105/2010 Errege Dekretua (BOE, 2010-03-18), otsailaren 5ekoa, produktu kimikoen biltegiratzeak arautzeko zenbait alderdi aldatzen dituena eta MIE APQ-9 "peroxido organikoak biltegiratzea" jarraibide tekniko osagarria onartzen duena. Araudia 2016/2004 Errege Dekretua (BOE, 2004-10-23), urriaren 11koa, MIE APQ-8 "nitrogeno eduki handia duten amonio nitratoz egindako ongarriak biltegiratzea" jarraibide tekniko osagarria onartzen duena. Araudia Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. Araudia 5/2018 Dekretua (BOPV, 2018-01-29), urtarrilaren 16koa, industria-segurtasuneko araudia bete behar duten instalazio eta ekipoen aldizkako ikuskapenak kudeatzeko prozedurari buruzkoa. Araudia 81/2020 Dekretua (BOPV, 2020-07-14), ekainaren 30ekoa, industria-segurtasunari buruzkoa.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Arabako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Bizkaiko Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Gipuzkoako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza

Ebazten duen erakundea

 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Arabako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Bizkaiko Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Gipuzkoako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

PROIEKTU ESTRATEGIKOEN ETA INDUSTRIA ADMINISTRAZIOAREN ZUZENDARITZAREN LURRALDE-ORDEZKARITZAK

ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Samaniego, 2

01008 Vitoria-Gasteiz

Tfno. 945 01 77 70

Fax 945 01 70 51

Industri-segurtasuna-araba@euskadi.eus

BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA

General Concha, 23

48010 Bilbao

Tfno. 94 403 14 00

Fax 94 403 14 45

Industri-segurtasuna-bizkaia@euskadi.eus

GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Easo, 10

20006 Donostia-San Sebastian

Tfno. 943 02 25 00

Fax 943 02 25 42

Industri-segurtasuna-gipuzkoa@euskadi.eus

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 8:30 etatik 14:00 etara.

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea(k)

Produktu kimikoak biltegiratzeko instalazio berriaren izapidetzea


Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Jakinarazpenarekin hasi aurretik Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan
 2. Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu
 3. Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Izapideak aurrez aurre egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Erantzukizunpeko adierazpenaren formularioa bete eta eskuz sinatu.
 2. Formularioa adierazitako kokapenetan aurkeztu.

OHARRA: ezin izango dute aurrez aurre izapidetu industria-segurtasunari buruzko araudiaren mendeko jardueren titularrak diren pertsona fisikoek.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Produktu kimikoak biltegiratzeko instalazio baten moldaketaren izapidetzea


Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Jakinarazpenarekin hasi aurretik Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan
 2. Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu
 3. Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Izapideak aurrez aurre egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Erantzukizunpeko adierazpenaren formularioa bete eta eskuz sinatu.
 2. Formularioa adierazitako kokapenetan aurkeztu.

OHARRA: ezin izango dute aurrez aurre izapidetu industria-segurtasunari buruzko araudiaren mendeko jardueren titularrak diren pertsona fisikoek.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Dokumentazioa gehitzeko izapidetzea


Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Jakinarazpenarekin hasi aurretik Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan
 2. Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu
 3. Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Izapideak aurrez aurre egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Komunikazio orokorreko inprimakia bete eta eskuz sinatu
 2. Komunikazio orokorreko inprimakiari dokumentazioa erantsi, eta dokumentazio guztia adierazitako kokapenetan aurkeztu.

OHARRA: ezin izango dute aurrez aurre izapidetu industria-segurtasunari buruzko araudiaren mendeko jardueren titularrak diren pertsona fisikoek.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Aldizkako ikuskapenen izapidetzea


Instalazioaren titularrak berak aukeratutako kontrol-erakunde bati kontratatu behar dio ikuskapena:

Kontrol-erakundeak (OCA zerrenda) - Industria - Euskadi.eus

Ikuskapena kontratatu ondoren, kontrol-erakundeak instalazioa esleituko du ikuskapenak izapidetzeko aplikazioan, eta haren datu teknikoen fitxa deskargatuko du.Ikuskapena burutu ondoren, kontrol-erakundeak aplikazioan aurkitutako akatsen berri emango du, eta aplikazioak sortutako ikuskapen-ziurtagiria bidaliko die titularrari, mantentzaileari eta Administrazioari.

Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Jakinarazpenarekin hasi aurretik Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan.
 2. Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu.
 3. Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Irtenbide tekniko alternatiboak onartzeko eskaerarako izapidetzea


Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Jakinarazpenarekin hasi aurretik Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan
 2. Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu
 3. Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Izapideak aurrez aurre egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Eskaera-formularioa bete eta eskuz sinatu
 2. Eskaerari eskatutako dokumentazioa erantsi eta dokumentazio guztia adierazitako kokapenetan aurkeztu

OHARRA: ezin izango dute aurrez aurre izapidetu industria-segurtasunari buruzko araudiaren mendeko jardueren titularrak diren pertsona fisikoek.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Bajaren izapidetzea


Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Jakinarazpenarekin hasi aurretik Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan
 2. Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu
 3. Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Izapideak aurrez aurre egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Erantzukizunpeko adierazpenaren formularioa bete eta eskuz sinatu.
 2. Formularioa adierazitako kokapenetan aurkeztu.

OHARRA: ezin izango dute aurrez aurre izapidetu industria-segurtasunari buruzko araudiaren mendeko jardueren titularrak diren pertsona fisikoek.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.