[PI] Suteetatik babesteko instalazioak izapidetzea

Deskribapena


Suteen aurka babesteko instalazioak izapidetzea.

[PI-A] Industriako eta industriakoak ez diren establezimenduetan suteen aurka babesteko zerbitzuan jartzea

[PI-X] Suteetatik babesteko establezimenduen beste komunikazio batzuk

 • Funtsezkoak ez diren aldaketak
 • Bajak
 • Titularra aldatzea
 • Mantentze-lanetako enpresa aldatzea
 • Istripuaren jakinarazpena

[PI-YE] Arauaren salbuespenezko baimena

[PI-CX] Suteetatik babesteko instalazioen aldizkako ikuskapenen beste jakinarazpen batzuk

Nori dago zuzenduta


Edozein pertsona fisiko edo juridiko pribatu, bai eta administrazio publikoak ere.

Aplikatu beharreko araudia


Estatuaren araudia 2267/2004 Errege Dekretua, abenduaren 3koa, industria-establezimenduetako suteen aurkako segurtasun-araudia onartzen duena. Estatuaren araudia 513/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa, suteen aurkako babeserako instalazioei buruzko Erregelamendua onartzen duena. Estatuaren araudia 312/2005 Errege Dekretua, martxoaren 18koa, eraikuntza-produktuak eta eraikuntza-elementuak beren erreakzio-propietateen eta suarekiko erresistentziaren arabera sailkatzea onartzen duena. Araudi autonomikoa 63/2006 Dekretua, martxoaren 14koa, segurtasun industrialaren arloko kualifikazio indibidualeko txartelak eta enpresa baimenduak arautzen dituena. Estatuaren araudia 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoa onartzen duena. 305/2011 Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, zeinaren bidez eraikuntzako produktuak merkaturatzeko baldintza harmonizatuak ezartzen baitira. Estatuaren araudia 560/2010 Errege Dekretua, maiatzaren 7koa, segurtasun industrialaren arloan zenbait erregelamendu-arau aldatzen dituena, lege hauetara egokitzeko: azaroaren 23ko 17/2009 Legera (zerbitzu-jardueretan askatasunez sartu eta aritzeari buruzkoa) eta abenduaren 22ko 25/2009 Legera (zerbitzu-jardueretan askatasunez sartu eta aritzeari buruzko Legera egokitzeko zenbait lege aldarazten dituena). (EAO, 10.05.22). Akatsen zuzenketa (EAO, 10.06.19) Araudi autonomikoa 229/2012 DEKRETUA, urriaren 30ekoa(EHAA, 12/12/03), industria-instalazioak abian jartzeko prozedura sinplifikatzeko dena. Estatuaren araudia 842/2013 Errege Dekretua, martxoaren 18koa, eraikuntzako produktu eta elementuak suteen aurkako beren erreakzio- eta erresistentzia-propietateen arabera sailkatzea onartzen duena. (EAO, 13/11/23). Araudi autonomikoa 5/2018 DEKRETUA, urtarrilaren 16koa, industria segurtasunari buruzko erregelamentazioa bete behar duten instalazio eta ekipoak aldizka ikuskatzeko kudeaketa-prozedurari buruzkoa. Araudi autonomikoa 81/2020 DEKRETUA, ekainaren 30ekoa, segurtasun industrialarena. Araudi autonomikoa ORDEN de 14 de marzo de 2023, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se desarrollan determinados aspectos en el ámbito de las instalaciones de protección contra incendios reguladas por Real Decreto 513/2017. Araudi autonomikoa AGINDUA, 2023ko martxoaren 14koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zenbait alderdi garatzen dituena, 513/2017 Errege Dekretuaren bidez arautzen diren suteetatik babesteko instalazioen esparruan.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza > Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasuna / Industria Sailburuordetza > Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Ekonomia, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailaren lurralde-ordezkaritzak

Arabako Lurralde Ordezkaritza

 • 945 017 771 Izapidetzea
 • Tel.: 945 01 77 70 Kontsulta teknikoak

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza

 • 943 122 522 Izapidetzea
 • 943 02 25 00 Kontsulta teknikoak

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza

 • 944 031 400 Izapidetzea eta  Kontsulta teknikoak

Kodea(k)

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 • Instalazio berriak establezimendu industrial eta ez-industrialetan.
 • Establezimendu industrial eta establezimendu ez-industrialetan instalazioen handitzeak edo/eta aldaketak.

a) Industria-instalazioak

Nahitaezko dokumentazioa:

Titularrak honako agiri hauek eduki beharko ditu administrazioaren eskura:

 1. Proiektu teknikoa/Memoria teknikoa, dagokionaren arabera

Berezko arrisku txikiko industria-establezimenduak, 250 m2 baino gutxiagoko azalera erabilgarria dutenak. Industria-establezimenduetako suteen aurkako segurtasunari buruzko Erregelamenduaren I. eranskineko 1.3 taulan daude definituta.

 1. Suteetatik babesteko instalazioaren ziurtagiria (1. eredua erantsita (PDF, 124 KB))
 2. Obra Zuzendaritzaren ziurtagiria (2. eredua erantsita (PDF, 266 KB))
 3. Teknikari tituludun eskudunaren adierazpena (3. eredua erantsita (PDF, 93 KB))

b) Instalazio ez-industrialak

Nahitaezko dokumentazioa:

Titularrak honako dokumentazio hau eduki behar du administrazioaren eskura, industriakoak ez diren eraikinetako instalazioak direnean:

Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Nahitaezko dokumentazioa:

 • Ikuskapen Akta pdf

Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.