Gasa-hartzeko instalazioa

Deskribapena


Hurrengo blokeetan, gasa-hartzeko instalazioen izapidetze-prozedurak deskribatzen dira. Jarraian, organo eskudunak emandako interpretazio-irizpideak eta gidak agertzen dira.

 • Gasa-hartzeko instalazioa zerbitzuan jartzea

  Gasa-hartzeko instalazioa abiarazi aurretiko  erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea 919/2006 Errege Dekretuaren arabera, uztailaren 28koa (ITC-ICG 7), Gas-erregaiak banatzeko eta erabiltzeko erregelamendu teknikoa eta haren jarraibide tekniko osagarriak ICG 01 – 11 onartzen dituena.

 • Gasa-hartzeko instalazio baten moldaketa

  Gasa-hartzeko instalazioa abiarazi aurretiko  erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea 919/2006 Errege Dekretuaren arabera, uztailaren 28koa (ITC-ICG 7), Gas-erregaiak banatzeko eta erabiltzeko erregelamendu teknikoa eta haren jarraibide tekniko osagarriak ICG 01 – 11 onartzen dituena.

 • Gasa-hartzeko instalazio bati informazioa gehitzea

  Administrazioaren aurrean gasa-hartzeko instalazioen dokumentazio ez-teknikoa eguneratzea (adibidez: datuak aldatzea, istripuak jakinaraztea).

 • Gasa-hartzeko instalazioen aldizkako ikuskapenak

  Prozedura hau bakarrik kontrol-erakundeek erabili ahal izango dute, aldizkako ikuskapenak egin direla jakinarazteko, baita ere horiei buruzko gainerako dokumentazioa jakinarazteko (akatsak zuzentzea…).

 • Gasa-hartzeko instalazio baten salbuespen neurriak onartzeko eskaera

  Salbuespen-egoera onartzeko edo, hala badagokio, ordezko irtenbide teknikoak onartzeko eskatzea.

  Eskaera hori instalazio termikoa instalatzeko lanak hasi aurretik aurkeztu beharko da, eta lan horiek ezin izango dira hasi onartu arte, hala badagokio.

  Eskaera Organo eskudunak sei hilabeteko epean ebatziko du.

 • Gasa-hartzeko instalazio baten baja

  Eraisteagatik gas biltegiratze bati baja eman zaiola jakinaraztea.

Irizpideak eta gidak

Nori dago zuzenduta


Titularrei, kontrol-erakundeei eta teknikari tituludun eskudunari, dagokionean.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Arabako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Bizkaiko Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Gipuzkoako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza

Ebazten duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Arabako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Bizkaiko Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza
 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza > Gipuzkoako Industria Administrazioaren Lurralde Ordezkaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

ADMINISTRAZIO INDUSTRIALEKO LURRALDE ORDEZKARITZAK

ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Samaniego, 2

01008 Vitoria-Gasteiz

Tfno. 945 01 77 70

Fax 945 01 70 51

E-mail: Industri-segurtasuna-araba@euskadi.eus

BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA

General Concha, 23

48010 Bilbao

Tfno. 94 403 14 00

Fax 94 403 14 45

E-mail: Industri-segurtasuna-bizkaia@euskadi.eus

GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Easo, 10

20006 Donostia-San Sebastian

Tfno. 943 02 25 00

Fax 943 02 25 42

E-mail: Industri-segurtasuna-gipuzkoa@euskadi.eus

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 8:30 etatik 14:00 etara.

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea(k)

Gasa-hartzeko instalazioa zerbitzuan jartzea


Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 • Jakinarazpenarekin hasi aurretik identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan
 • Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu
 • Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Izapideak aurrez aurre egiteko, jarraitu urrats hauei:

 • Erantzukizunpeko adierazpenaren formularioa bete eta eskuz sinatu
 • Formularioa adierazitako kokapenetan aurkeztu.

OHARRA: ezin izango dute aurrez aurre izapidetu industria-segurtasunari buruzko araudiaren mendeko jardueren titularrak diren pertsona fisikoek.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Gasa-hartzeko instalazio baten moldaketa


Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 • Jakinarazpenarekin hasi aurretik identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan
 • Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu
 • Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Izapideak aurrez aurre egiteko, jarraitu urrats hauei:

 • Erantzukizunpeko adierazpenaren formularioa bete eta eskuz sinatu
 • Formularioa adierazitako kokapenetan aurkeztu.

OHARRA: ezin izango dute aurrez aurre izapidetu industria-segurtasunari buruzko araudiaren mendeko jardueren titularrak diren pertsona fisikoek.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Gasa-hartzeko instalazio bati informazioa gehitzea


Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 • Jakinarazpenarekin hasi aurretik Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan
 • Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu
 • Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Izapideak aurrez aurre egiteko, jarraitu urrats hauei:

 • Komunikazio orokorreko inprimakia bete eta eskuz sinatu
 • Komunikazio orokorreko inprimakiari dokumentazioa erantsi, eta dokumentazio guztia adierazitako kokapenetan aurkeztu.

OHARRA: ezin izango dute aurrez aurre izapidetu industria-segurtasunari buruzko araudiaren mendeko jardueren titularrak diren pertsona fisikoek.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Gasa-hartzeko instalazioen aldizkako ikuskapenak


Instalazioaren titularrak berak aukeratutako kontrol-erakunde bati kontratatu behar dio ikuskapena:

Kontrol-erakundeak (OCA zerrenda) - Industria - Euskadi.eus

Ikuskapena kontratatu ondoren, kontrol-erakundeak instalazioa esleituko du ikuskapenak izapidetzeko aplikazioan, eta haren datu teknikoen fitxa deskargatuko du.Ikuskapena burutu ondoren, kontrol-erakundeak aplikazioan aurkitutako akatsen berri emango du, eta aplikazioak sortutako ikuskapen-ziurtagiria bidaliko die titularrari, mantentzaileari eta Administrazioari.

Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 • Jakinarazpenarekin hasi aurretik Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan.
 • Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu.
 • Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Gasa-hartzeko instalazio baten salbuespen neurriak onartzeko eskaera


Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 • Jakinarazpenarekin hasi aurretik Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan
 • Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu
 • Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Izapideak aurrez aurre egiteko, jarraitu urrats hauei:

 • Eskaera-formularioa bete eta eskuz sinatu
 • Eskaerari eskatutako dokumentazioa erantsi eta dokumentazio guztia adierazitako kokapenetan aurkeztu

OHARRA: ezin izango dute aurrez aurre izapidetu industria-segurtasunari buruzko araudiaren mendeko jardueren titularrak diren pertsona fisikoek.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Gasa-hartzeko instalazio baten baja


Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 • Jakinarazpenarekin hasi aurretik Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan.
 • Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu.
 • Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Izapideak aurrez aurre egiteko, jarraitu urrats hauei:

 • Baja jakinarazteko erantzukizunpeko adierazpenaren inprimakia bete eta eskuz sinatu.
 • Formularioa adierazitako kokapenetan aurkeztu.

OHARRA: ezin izango dute aurrez aurre izapidetu industria-segurtasunari buruzko araudiaren mendeko jardueren titularrak diren pertsona fisikoek.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.