Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila

Lurralde Plangintza Sektoriala

2024-LPSen Izapidetza kuadroa (PDF) (leiho berri batean irekitzen da)

Lurralde Plan Sektorialak, Euskal administrazioak lurralde eraginaren eskumenak garatzen dituzten planak dira, eta Lurralde Antolamenduko Gidalerroak garatzen dituzte.

1. Behin betiko onartu direnak:

2. Izapidetzen ari direnak:

3. izapidetze-etena dutenak:

Honako Lurralde Plan Sektorialak (LPS) izapidetzen hasi ziren, baina haien izapidetza eten geratu da: Kultura Ondarearen LPSaren aurrerapena, Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzoruaren LPSaren aurrerapena, Portuen LPSaren aurretiko dokumentuak eta Garraioaren Sare Intermodalaren eta Logistikaren LPSaren aurrerapena.