18. Euskal Autonomia Erkidegoko diru-laguntzen araubidea arautzen duen Lege-proiektua.

Erakundea:
Ekonomia eta Ogasuna
Egoera:
Lege-proiektua legebiltzarrari bidalita

Informazio gehigarria

Bideragarritasun juridikoa da Gobernu Kontseiluak 2016ko apirilaren 12ko bilkuran onartutako Dirulaguntzen Araubidea Arautzen duen Lege Proiektuaren testua berriro kontuan hartzea, gero Eusko Legebiltzarrera bidaltzeko, eta baliozkotzat onartuko dira aurretik egindako prozedura-izapideak. (2023/02/21)

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

  • Laguntzen eta diru-laguntzen araubide orokorra Euskadiko Ogasun Nagusiaren berezko gai moduan berariaz erregulatzea.
  • Administrazioaren diru-laguntza jarduera berrantolatzea, kontuan hartuta indarreko araudiaren aplikazioan orain arte pilatutako esperientzia.
Beste helburu batzuk:
  • Diru-laguntza jardueraren erregulazioa oinarrizko araudira (38/2003 Lege, azaroaren 17ko, Diru-laguntzei buruzko Orokorra) egokitzea.
  • Gardentasuna ziurtatzea diru-laguntzak eta laguntza publikoak emateko prozeduran.
  • Eraginkortasun- eta efikazia-mailak handitzea diru-laguntzen arloko gastu publikoaren kudeaketan.
Eraginpeko gizarte-sektoreak:
  • Herri-administrazioak.
  • Herritarrak, oro har.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2022ko bigarren seihilekoan.

Lortutako faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Amaituta
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Amaituta
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Amaituta
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Amaituta
Aginduzko txostenak eta irizpenak Amaituta
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Amaituta
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Amaituta
Legebiltzarrera bidaltze Amaituta