Hezkuntza Saila

Lanpostu Zerrenda (LPZ) eta langileak birbanatzeko prozesuak (adskripzioak)

 

Prozedura judiziala: 212/2024

Jakinarazten da 2024ko ekainaren 20eko Estatuko Aldizkari Ofizialean Euskal Autonomía Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salako 2. Sekzioan bideratu den honako prozedura honetan interesa duten pertsonak epatzeko iragarkia argitaratu dela:

https://www.boe.es/boe_n/dias/2024/06/20/not.php?id=BOE-N-2024-389443