Hezkuntza Saila

Ikastetxe pribatuak ez unibertsitarioak. Araudia

 • Erregimen Orokorreko irakaskuntza arautuak: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa
  • 332/1992 Errege Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), apirilaren 3koa, erregimen orokorreko irakaskuntza ez-unibertsitarioak emango dituzten ikastetxe pribatuen baimenei buruzkoa.
 • Erregimen Bereziko irakaskuntza arautuak: Musika, Dantza eta Arte Plastikoak eta Diseinua
  • 321/1994 Errege Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), otsailaren 25ekoa, irakaskuntza artistikoak emango dituzten ikastetxe pribatuen baimenei buruzkoa.
 • Atzerriko Ikastetxeak:
 • 332/1992, 806/1993 eta 321/1994 Errege Dekretuetan egindako aldaketak
  • 131/2010 Errege Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), otsailaren 12koa, errege-dekretu hauek aldatzen dituena, zerbitzu-jardueretara oztoporik gabe iristeari eta zerbitzuetan oztoporik gabe jarduteari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legera egokitzeko: 332/1992 Errege Dekretua, apirilaren 3koa, erregimen orokorreko irakaskuntza ez-unibertsitarioak emango dituzten ikastetxe pribatuen baimenei buruzkoa; 806/1993 Errege Dekretua, maiatzaren 28koa, Espainian diren atzerriko ikastetxeen erregimenari buruzkoa, eta 321/1994 Errege Dekretua, otsailaren 25ekoa, irakaskuntza artistikoak emango dituzten ikastetxe pribatuen baimenei buruzkoa.
 • Musika Eskolak
  • 289/1992 Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), urriaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoan musika-irakaskuntza espezifikoa, arautu gabea, ematen duten ikastegiak (musika-eskolak) sortzeko prozesua eta haien jarduna arautzen dituena.

Erregimen Orokorreko Irakaskuntza arautuak: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa

 • 215/2004 Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), azaroaren 16koa (19ko EHAA), azaroaren 16koa (19ko EHAA), 0 eta 3 urte bitarteko umeentzako haur-eskolek bete beharreko gutxieneko baldintzak ezarri, eta abenduaren 17ko 297/2002 Dekretuaren artikulu batzuk indarrean iraunarazten dituena. Azken Dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko zero urtetik hiru urtera bitarteko umeen haur-eskolak arautu zituen 2002-2003 eta 2003-2004 ikasturteetan.
 • 297/2002 Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), abenduaren 17koa (31ko EHAA), Euskal Autonomia Erkidegoko zero urtetik hiru urtera bitarteko haurren Haur Eskolak 2002-2003 eta 2003-2004 ikasturteetan arautzen dituena.
 • 132/2010 Errege Dekretua (leiho berri batean irekitzen da) , otsailaren 12koa (martxoaren 12ko BOE), Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzak emango dituzten ikastetxeen gutxieneko baldintzak ezartzen dituena.
 • Lanbide Heziketako Legedia (leiho berri batean irekitzen da)

Erregimen Bereziko irakaskuntza arautuak: Musika, Dantza eta Arte Plastikoak eta Diseinua

 • 303/2010 Errege Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), martxoaren 15ekoa, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan araututako irakaskuntza artistikoak ematen dituzten ikastegiek bete behar dituzten gutxieneko baldintzak ezartzen dituena.
 • Arte Plastiko eta Diseinuko irakaskuntza profesionalei dagokienez, Ministeriorako esteka:

Kirol Irakaskuntzak

Atzerriko Ikastetxeak

Musika Eskolak

 • 289/1992 Dekretua (leiho berri batean irekitzen da) , urriaren 27koa Euskal Autonomia Erkidegoan musika-irakaskuntza espezifikoa, arautu gabea, ematen duten ikastegiak, (musika-eskolak), sortzeko prozesua eta haien jarduna arautzen dituena.