Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila

Hirigintza-plangintza

Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien Hiri-Plangintza Osoaren Inbentarioa


METODOLOGIA (leiho berri batean irekitzen da)

LAGUNTZA (leiho berri batean irekitzen da)

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 89.4 artikuluaren arabera:

4- (…) erregistroek (…) elkarrekin konektatuta egongo dira plangintzaren euskal erregistroa eratzeko- lurraldearen antolamenduko eskumenak dituen sailak kudeatuko du (…)”