Hezkuntza Saila

Laguntza-zerbitzuak. Ingurugelak

 

Ingurugelek irakasleei eta ikastetxeei sustatzeko ekipamendu publikoen osatzen dute. Unibertsitateaz kanpoko hezkuntza-sisteman ingurumen hezkuntzako planak eta programak koordinatzen dituzte.

CEIDA izenarekin sortu zituzten Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailak eta Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak, irailako 19 2002/1989 Dekretuaren bidez. Dekretu horrek Euskal Autonomi Elkarteko «Ingurugiroarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegi»-en sortze eta ihardutze-modua araupetzen ditu.

Ondoren, Ingurugela izena hartu zuten Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa eta Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuen 2005eko martxoaren 16ko Aginduaren bidez.

 Ingurugelak

 

 Lan ildoak