Habitaten eta landarediaren mapak

Xehetasunak

Metadatuak: RDF

Deskribapena

Landarediaren eta habitaten mapak 1: 10.000 eskalan. Landaredi-maparen legenda habitat-mapetan EUNIS nomenklatura europarrera (European Nature Information System) eta Batasunaren intereseko habitatetara (Habitatei buruzko Zuzentarauaren I. eranskina) egokitu da.

LEINUA: 90eko hamarkadaren hasieran, Euskal Autonomia Erkidegoko egungo landarediaren mapa egin zen, 1:25.000 eskalan. Irudikatutako unitateak, funtsean, irizpide fisionomikoen arabera ezarri ziren, bai adituentzat bai botanikako profanoentzat identifikagarriak. Mapa haren deseguneratze logikoaren ondorioz, Eusko Jaurlaritzak, 2003an, EAEko egungo landarediaren mapa tematiko berri bat egitea erabaki zuen, interpretazio- eta informatika-teknika berriak hartuz, une horretako plangintzaren araberako lan-eskala bat erabiliz (1:10.000) eta, azken kasuan, legenda kanpoko eskakizunetara egokituz (Europako zuzentarau eta jarraibideekin koordinatzea). Erabilitako oinarri topografikoa 2002ko udan SIGPAC proiekturako egindako ortoargazkia izan zen. Proiektu honen kabinetearen azken berrikuspen-prozesuan, eskuragarri egon zen 2004. urtean egindako hegaldiari dagokion ortoargazkia; beraz, garrantzi handiko lurzoruaren erabilera-aldaketak hauteman ziren eremuetan (nagusiki, nolabaiteko urbanizazio-prozesuak), habitat motak aipatutako iturri kartografikora egokitu ziren. Sortutako kartografiaren zehaztasuna 1:10.000 da. Proiektu kartografikoa 2005ean amaitu zen, baina ez zen erabilera orokortua zabaldu 2007ko martxoan auditoria gainditu arte. 2009an akatsak zuzendu eta mapa eguneratu zen. 2019an, Natura 2000 sareko Batasunaren intereseko habitatak EUNIS oinarrizko kartografian txertatu ziren. Natura 2000 Sareko eremuak izendatzeko sortutako landaretza-geruzak eta txilardi eta dunen geruzak (Aranzadik sortuak) integratu dira 2009. urteko EUNIS habitat-geruzan. Ondoriozko habitaten mapa berriek, hau da, Batasunaren intereseko habitaten eta EUNIS habitaten mapak, 2009koak ordezten dituzte.

Emaiguzu zure iritzia

Komenta ezazu datu bilduma hau.Zure iritziak hobetzen laguntzen digu.