Fidantzak eta errentamendu-kontratuen erregistroa

Deskribapena


Errentari/maizterrak errentatzaileari ematen dion bermea da, eta errentamendu/alokairu-kontratuan hitzartutako baldintzak betetzen direla bermatzea du helburu.

Kontratuan errentatzaile moduan agertzen den pertsonak edo entitateak, hau da, higiezina errentan lagatzen duenak.

Nahitaezkoa da honako hauen fidantza gordailutzea:

 • 2015eko irailaren 26tik aurrera sinatutako kontratu hauek:
  • Ohiko etxebizitzaren errentamendua (LAU* legearen 2. art.): etxebizitza osoa errentan hartzea, errentariek ohiko etxebizitza gisa erabil dezaten.
  • Etxebizitza-erabileraz besteko errentamendua (LAU* legearen 3. art.): denboraldiko errentamendua, lanbide-jarduerarako errentamendua, etxebizitzaren errentamendua errentaria pertsona juridikoa denean, lokalaren errentamendua edo industria-pabiloiaren errentamendua.
  • 2015eko irailaren 26tik aurrera egindako kontratuen berrikuspenak, baldin kontratuak data hori baino lehenago sinatu baziren.

* 29/1994 Legea, azaroaren 24koa, Hiri Errentamenduena

Ez da nahitaezkoa honako hauen fidantza gordailutzea:

 • Gelen, trastelekuen edota garajeen errentamendu-kontratuak.
 • Errentamendu-kontratuak non errentatzaileak errentariari bere negozioaren ustiapena lagatzen dion.
 • Azpierrentamendu-kontratuak.

Fidantza gordailutzea eta Kontratuen Erregistroan inskribatzea

¿Qué cantidad tengo que depositar como fianza?

 • Contratos de arrendamiento de vivienda habitual: una mensualidad de renta.
 • Contratos de arrendamiento para uso distinto de vivienda (viviendas de temporada, locales o pabellones industriales): dos mensualidades de renta. En el caso de contratos de duración inferior a un año, la fianza será proporcional al plazo de duración del contrato, siempre sobre la base de dos mensualidades.

Gordailua itzultzea eta Kontratuen Erregistroko inskripzioa ezeztatzea


Kontratua azkendutakoan, errentatzaileak eska dezake gordailututako fidantza itzultzeko.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak > Lurralde Ordezkaritza - Araba
 • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak > Lurralde Ordezkaritza - Bizkaia
 • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak > Lurralde Ordezkaritza - Gipuzkoa

Ebazten duen erakundea

 • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak > Lurralde Ordezkaritza - Araba
 • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak > Lurralde Ordezkaritza - Bizkaia
 • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak > Lurralde Ordezkaritza - Gipuzkoa

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea(k)

 • Fidantza gordailutzea eta Kontratuen Erregistroan inskribatzea: 1033701
 • Gordailua itzultzea eta Kontratuen Erregistroko inskripzioa ezeztatzea: 1033703
 • Fidantza-gordailua eta Kontratuen Erregistroko inskripzioa aldatzea: 1033704
 • Alokairu-fidantza gordetzearen ziurtagiria: 1033705

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.