Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila

Kudeaketa eta Garraio Plangintzaren arloa ezagutu

Salgaien eta bidaiarien garraioaren kudeaketa eta garraio plangintzaren betebeharren barnean honako hauek sartzen dira:

  • EAE-ren eskumeneko gaietan proiektu arauemaileak garatzea;
  • Garraio Jasangarriaren Gida Plana lantzea eragin institucional publiko eta pribatuetako orientazio tresna bezala, baita bertatik eratorritako garraioaren modernizaziorako plangintzako veste tresna batzuk ere;
  • eta Euskadiko Garraio Agintaritzaren jarduera, aholku- eta koordinazio-organo goren bezala,

Hori guztia garraio eredu iraunkor eta eraginkorrerantz eboluzionatzeko helburuarekin.

Azken aldaketako data: