Arautegia

Inprimatu

AGINDUA, 2022ko otsailaren 14koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, eraginpeko ondasun eta eskubideen zerrendaren handitzea xedatzen duena, eta «Nerbioi ibaiaren goi-arroaren saneamendurako kolektore-proiektua, Laudio, Orozko, Aiara eta Amurrioko udal-mugarteetan (Araba eta Bizkaia)» proiektuak eragindako ondasun eta eskubideen titularrei aurretiazko aktak eta/edo behin betiko okupazioaren eta adostasunezko balio justuaren aktak egiteko zitazioa egiten diena, hala badagokio.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Agindua
 • Organo arau-emailea: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 44
 • Hurrenkera-zk.: 1025
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2022/02/14
 • Argitaratze-data: 2022/03/02

Gaikako eremua

 • Gaia: Ingurune naturala eta etxebizitza; Administrazioaren antolamendua; Garraio eta herri lanak
 • Azpigaia: Hirigintza eta etxebizita; EAEko udalak; Gobernua eta herri administrazioa

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

Sail honek jarraian argitaratzen den Agindua eman du gaur:

Ikusi da «Nerbioi ibaiaren goi-arroaren saneamendurako kolektore-proiektua, Laudio, Orozko, Aiara eta Amurrioko udal-mugarteetan (Araba eta Bizkaia)» proiektuari dagokion espedientea.

Lehenengoa. Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2018ko uztailaren 3ko Aginduaren bidez, hasi zen desjabetze-espedientea Nerbioi Ibaiaren Goiko Arroaren saneamendurako kolektoreen proiektuaren eraginpeko ondasunak eta eskubideak okupatzeko, Laudio, Orozko, Aiara eta Amurrioko udal-mugarteetan (Araba eta Bizkaia); kontuan hartuta ezinbestekoa dela deklaratzea lanak herri-onurako direla eta eragindako lurzoru eta eraikinak lehenbailehen hartu behar direla, desjabetzea egiteko edo zorrak ezarri ahal izateko. Hori guztia, Plan Hidrologiko Nazionalaren uztailaren 5eko 10/2001 Legean eta Uraren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera. Agindu beraren bidez, informazio publikorako izapidea egin zen, eraginpeko ondasunen eta eskubideen berri emateko (2018ko uztailaren 13ko EHAA 135. zk. eta abuztuaren 13ko ALHAO 93. zk.).

Bigarrena. Informazio publikoaren aldia igarota, uztailaren 2ko 99/2019 Dekretuaren bidez, okupazioa presako deklaratu zuen Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Nerbioi Ibaiaren Goiko Arroaren saneamendurako kolektoreen proiektuko desjabetze-espedientearen eraginpeko ondasunak eta eskubideak nahitaez desjabetu ahal izateko Laudio, Orozko, Aiara eta Amurrioko udal-mugarteetan.

Hirugarrena. Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren Kantauriko Konfederazio Hidrografikoko Zuzendaritza Teknikoko Arloko ingeniariak 2021eko ekainaren 16an egindako idazkiaren bidez, jakinarazten da, aipatutako proiektuak eragindako zubiaren egungo egoera dela-eta, trazadura alternatibo bat zehaztu dela eskuinaldetik, Izoria ibaia gurutzatuz 4. bide-tarteko kolektoreraino: Murga-Markijana.

Geroago, 2021eko ekainaren 26an, Murga-Markijanako kolektorearen eremuko (4. bide-tartea) finkei eragiten dien trazadura-aldaketaren berri eman zen, Markijanako etorkizuneko araztegira iristean. Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak eta IHOBE sozietate publikoak kutsatuta egon daitekeen lurzoru gisa katalogatuta dago eremu hori, eta, beraz, kolektorearen trazadura berri bat zehaztu da, kutsatutako lurzoruetatik igaro ez dadin.

Laugarrena. 2022ko otsailaren 2an, Lurralde Plangintzaren, Hiri Agendaren Zuzendaritzak jakinarazi du ez dagoela inolako hirigintza-oztoporik desjabetzeak eragindako ondasun eta eskubideak okupatzeko.

Ondorioz, bidezkoa da desjabetze-espedienteko ondasun eta eskubideen zerrenda zabaltzea honekin batera doan eranskinean zehaztutako honako finka hauekin: AY-106, AY-107, AY-108 eta AY-109.

Lehenengoa. Nahitaezko Desjabetzearen Legearen 15. artikuluak eta hura garatzen duen arautegiaren 15. artikuluak okupazioa handitzea eta hedatzea aurreikusten dute, eta okupatu beharreko ondasunen artean sartu daitezke, ezinbestekoak direla aurreikus daitezkeen kasuan kasuko obra handitzeetarako edo helburuetarako, desjabetzea dakarren helburu, obra edo zerbitzuari loturik geratzen direla iritziz.

Bigarrena. Gainera, esan beharra dago, Nahitaezko Desjabetzearen Legearen 52. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, premiaz okupatu behar hori egikaritu beharreko proiektuen handitzeei ere aplikatu behar zaienez, bidezkoa dela eragindako ondasun eta eskubideen desjabetzea handitzeko izapideei ekitea presako prozeduraren bidez.

Ikusita aipatutako lege-aginduak, horiekin bat datozenak eta aplikatzekoak diren gainerako arauak, honako hau

«Nerbioi ibaiaren goi-arroaren saneamendurako kolektore-proiektua, Laudio, Orozko, Aiara eta Amurrioko udal-mugarteetan (Araba eta Bizkaia)» burutzeko beharrezkoak diren ondasun eta eskubideen zerrenda handitzea, nahitaezko desjabetzea egiteko. Zerrenda hori eranskinean zehazten da.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuari, hilabeteko epean, edo, bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, ebazpena azkenekoz argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Halaber, honekin batera doan zerrendan agertzen diren ondasun eta eskubideen titularrei dei egiten zaie, adierazitako egunean eta orduan, eta dagokion udaletxera bertaratu ondoren, behin betiko okupatu aurreko aktak eta/edo balio justukoak egin ditzaten, bi aldeen adostasunez, hala badagokio. Beharrezkoa izanez gero, eta interesdunek hala eskatzen badute, lurzorura bertara joateko aukera ere izango dute.

Egintza horretara interesdunek beraiek agertu beharko dute zuzenean edo haien izenean jarduteko behar bezala baimendutako pertsona batek ordezkatuta, eta titulartasuna egiaztatzen duten dokumentuak aurkeztu beharko dituzte (eskritura publikoak, pribatuak, Jabetza Erregistroko ziurtagiriak edo informazio-oharrak, etab.), baita beraien eskubideak egiaztatzen dituen beste edozein dokumentu ere. Hala nahi izanez gero, perituak eta notarioa ere eraman ahal izango dituzte, beraien kontura.

Era berean, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 56.2 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, argitaratutako zerrenda horretan agian agertzen ez diren eskubide erreal zein interes ekonomikoen titularrek eta interesdunek egoki iritzitako alegazio guztiak aurkeztu ahal izango dituzte eta eraginpeko ondasun eta eskubideen zerrenda horretako okerrak zuzentzearren bakarrik. Alegazio horiek idatziz aurkeztu beharko dira Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritzan (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, Araba), eta hori egiteko epea ondasunak okupatu aurreko aktak egiteko egunean amaituko da.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko otsailaren 14a.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

(Ikus .PDF)