Bizitza independentea izateko gida. Non, nola eta norekin bizi erabakitzeko baliabideak eta aukerak (Elkatean, 2021)

Xehetasunak

Bizitza independentearen gida. Non, nola eta norekin bizi erabakitzeko baliabideak eta aukerak dokumentuaren azalaren erreprodukzioa. (Elkatean, 2021)
Bizitza independentearen gida. Non, nola eta norekin bizi erabakitzeko baliabideak eta aukerak dokumentuaren azalaren erreprodukzioa. (Elkatean, 2021)