Hezkuntza Saila

Euskal Unibertsitate Sistema. Legeria

  • 330/1999 Dekretua, irailaren 21ekoa, beste herrialde batzuetan indarrean dauden hezkuntza-sistemak oinarritzat hartuta, Espainiako estatuko tituluekin homologatu ezineko unibertsitate-mailako ikasketak ematen dituzten ikastegien eraketa eta jarduna baimentzeko prozedurak eta baldintzak arautzen dituena. (EHAA, 07-10-1999)
  • 2/2009 Dekretua, urtarrilaren 13koa, Bitariko Transferentzia Batzordeak 2008ko abenduaren 11n hartutako Akordioa onesten duena. Akordio horren arabera, ikerketa eta garapen zientifiko nahiz teknikoko eta berrikuntzako funtzioak Euskal Autonomia Erkidegoari transferituko zaizkio. (EHAA, 2009-01-19)
  • 221/2002 Dekretua, urriaren 1ekoa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarea arautzeko oinarri-arauak gaurkotzen dituena. (EHAA, 2002-10-07)
  • 209/2006 Dekretua, urriaren 17koa, UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileen gehigarrizko ordainsari-osagarriei buruzkoa (EHAA 2006-10-31). Martxoaren 29ko 64/2011 Dekretuaren bidez aldatutakoa (EHAA 2011-04-14)
  • 192/2007 Dekretua, azaroaren 13koa. Honen bidez, UPV/EHUan kontratatutako irakasle eta ikertzaileek eta doktore titulua duten unibertsitate pribatuetako irakasleek Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziaren (UNIQUAL) ebaluazioa eta akreditazioa lortzeko prozedura erregularizatzen da; era berean, UPV/EHUko irakasle laguntzaileak edo elkartuak kontratatzeko aurretiazko txostena lortzeko prozedura ere erregularizatzen da. (EHAA 2007-11-23). Abenduaren 28ko 350/2010 Dekretuaren bidez aldatutakoa (EHAA 2011-01-24)
  • 228/2011 Dekretua, azaroaren 8koa, Unibasq Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziak Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile kontratatuak eta unibertsitate pribatuetako irakasleak Euskal Unibertsitate Sistemaren otsailaren 25eko 3/2004 Legeak ezarritakoaren arabera ebaluatzeko eta egiaztatzeko erabiltzen dituen irizpideak onartzen dituena (EHAA 2011-11-21)
  • 41/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, UPV/EHUko irakasleen eta ikertzaileen ordainsariei buruzkoa (EHAA 2008-03-17)
  • 40/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, UPV/EHUko irakasleen eta ikertzaileen araubideari buruzkoa (EHAA 2008-03-18)
  • 79/2011 Dekretua, apirilaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoan graduko unibertsitate-ikasketa ofizialetara sartzeko arauak ezartzekoa (EHAA, 2011-05-03)
  • Agindua, 2023ko ekainaren 13koa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez 2023-2024ko ikasturtean Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko goi-mailako hezkuntzako zerbitzu publikoen truke ordaindu beharreko prezioak finkatzen baitira, bai eta prezioetan salbuespenak eta murrizketak izateko baldintzak ezarri ere. (EHAA, 2023-06-23)