Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.

Xehetasunak

Metadatuak: RDF

Deskribapena

Plan honek Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen zehaztapenak garatzen ditu bi bideri jarraituz, bata, irizpideak zehaztu eta gauzatuz uholdeak saihesteko ubideei eman beharreko babesari dagokionez, eta bestea ubideen ertzak babesteko irizpideak finkatuz, erriberako landarediaren balio ekologikoen arabera, ubide bakoitzeko tarteak antolatzeko irizpideetan bukatzeko, ertzetan eman daitezkeen erabilera desberdinei dagokienez, batez ere hirigintza eta eraikuntza arloko erabilerei. Lurralde Plan Sektorial honen funtsezko proposamen da ibaibide guztiak arazo homogeneoko ibaitartetan eta zonatan banatzea honako hiru osagaien analisiaren arabera: ingurugiro, hidrauliko eta hirigintza.

LEINUA: 415/1998 DEKRETUAk, abenduaren 22koa, Lurraldearen Arloko Plana (Isurialde kantauriarra) behin betiko onesten du; abenduaren 28ko 455/1999 DEKRETUAk Lurraldearen Arloko Plana (Isurialde mediterraneoa) behin betiko onesten du, eta azaroaren 19ko 449/2013 DEKRETUAk Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren aldaketa behin betiko onartzen du. * 2023/09: "1< A<=10km2" sinbologia beste sinbologia batzuekin gainjartzearen akatsaren zuzenketa, "Osagai hidraulikoa" geruzan.

Emaiguzu zure iritzia

Komenta ezazu datu bilduma hau.Zure iritziak hobetzen laguntzen digu.