Ekonomia eta Ogasun Saila

Ekonomia eta Ogasun Sailaren estatistikak

Legerian aurreikusitakoaren eta aplikatu beharreko estatistika-araudiaren arabera, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitako Estatistika Organo Espezifikoak (EOE) arduratu behar du Sailari dagokion Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-jarduna gauzatzeaz. Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) ezarritako gaien sailkapenaren arabera, honako hauek dira gaur egun EOEk gauzatzen dituen eragiketa estatistikoak:

Udal informazioa


Ekonomia


Informazio osagarria