Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Toki-esparrutik ekonomia zirkularra sustatzeko gidaliburua

Xehetasunak

Gidaliburu honen helburua hau da: Ekonomia Zirkularraren kontzeptua hedatzea eta orientabide praktikoak ematea toki-esparruari –bereziki, politikariei, administrazio publikoaren arduradunei eta teknikariei–, Ekonomia Zirkularra zenbait mailatan bultzatze eta sustatze aldera, dela administrazio publikoaren beraren esparruan jardunda dela Ekonomia Zirkularra gizarteeta enpresa-sarean txerta dadin faboratuta.