Dirulaguntzen Plan Estrategikoa

2024ko Sailaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoa

Hezkuntza Sailaren 2024ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoan, lau Sailburuordetzek eta hamabi Zuzendaritzek kudeatzen dituzten dirulaguntza deialdi guztiak jasotzen dira, eta laguntza hauen aplikazioarekin lortu nahi diren helburuak eta eraginak ere zehazten dira.

Izaera programatikoa duen Plan hau Hezkuntza Sailaren politika antolatzeko tresna da, dirulaguntzen bidez, gizartearen intereserako den jarduera bat sustatzea jomuga duten jardun-arloetan. Era honetan, tresna honen bidez sailaren jardute-eremuan eraginkortasun maila areagotzea lortzeaz gain, gardentasuna sendotzea ere lortzen da.

Orotara, 129 dirulaguntza lerro ditu egun Hezkuntza Sailak, eta horien kopuru osoa 214.803.341 eurokoa da 2024 urterako. 129 lerro horien artean nabarmentzekoak dira, besteak beste, eskolaratzeko beka eta laguntzak, unibertsitate-bekak, Lanbide Heziketako zein unibertsitateko ikasleen mugikortasuna errazteko laguntzak edo ikertzaileen mugikortasuna laguntzeko deialdiak. Era berean, Hezkuntza Sailaren dirulaguntza guztien artean leku garrantzitsua dute lehentasunezko jarduera-eremuetan sustatzen diren programa eta proiektuetara bideratutakoek, hala nola hezkidetzara, genero-indarkeriaren prebentziora, bake eta bizikidetzara, eleaniztasunera edo aniztasunarekiko arretara bideratutakoek, alde batera utzi gabe Hezkuntza-laguntzako Berariazko Premiaak dituzten ikasleei erantzuten dieten programak, besteak beste. Laguntza zerrenda luzean aipatzekoak dira, halaber, irakasleen prestakuntzara bideratuak, ikerketa sustatzeaz arduratzen direnak, Lanbide Heziketako ikastetxeetarako ekipamendua eskuratzea helburu dutenak edo udal titulartasuneko eskoletan instalazioak egokitzeko asmoz deitzen diren dirulaguntzak, beste hainbatekin batera.