Errepideko garraio-zerbitzuak ematen dituzten bidaiarien garraioko enpresa pribatuak eta salgaien errepideko garraioan esku hartzen duten enpresa pribatuak modernizatzeko laguntzen deialdi publikoa, urriaren 25eko 902/2022 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraikiz, Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan ?Europar Batasunak sustatua? Next Generation EU.

[Errepideko garraio-enpresa pribatuak modernizatzeko laguntza programa.]

Deskribapena


Xedea

Deialdiaren xedea da bidaiarien eta salgaien garraioko enpresa pribatuak, garraio-operadoreak eta enpresa kargatzaileak digitalizatzeko laguntzak ematea, azken hauek salgaien garraioan esku hartzen duten enpresa gisa. Helburua da enpresen eta garraio-sistemaren eraginkortasuna handitzea, digitalizazioaren, jasangarritasunaren, konektagarritasunaren, sistemen berrikuntzaren eta sektorean teknologia berriak sartzearen bidez.

Aurrekontuko zuzkidura

5.139.573,00

Prestazio ekonomikoa

Diruz lagundu ahal izango dira jarraian zerrendatzen diren eta I. eranskinean ezartzen diren baldintzak betetzen dituzten modernizazio-soluzioen kategoriak:

a) 1. kategoria: kontrol-dokumentu elektronikoen kudeaketa.

b) 2. kategoria: bigarren belaunaldiko takografo adimendunaren sistema.

c) 3. kategoria: kontrol-dokumentu elektronikoak kudeaketa-sistemetan integratzea.

d) 4. kategoria: TMS/ERP sistemak ezartzea.

e) 5. kategoria: SAE sistemak ezartzea.

f) 6. kategoria: SAE sistemak eguneratzea.

g) 7. kategoria: bidaiarien garraio-zerbitzuetarako laguntzak.

h) 8. kategoria: bitarteko elektronikoen bidezko erreklamazioetarako aplikazioak ezartzea.

i) 9. kategoria: ticketing-sistemak hobetzea.Nori dago zuzenduta


¿Zeintzuk eska ditzakete dirulaguntzak eta horien onuradunak (azken hartzaileak) izan? 

Laguntzen azken hartzaileak izango dira, egoitza fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan badute eta agindu honetan adierazitako gainerako baldintzak betetzen badituzte:

Pertsona juridiko pribatuak (enpresa txiki eta ertainen definizioan sartzen badira)

Pertsona fisikoak.

Bi kasuetan, baldintza hauetakoren bat bete behar dute:

a) Laguntzak eskatzen diren egunean indarrean dagoen baimen hauetakoren baten titularrak izan behar dira:

1. Salgaien garraio publikorako baimen bat, gehienez 3,5 tonatik gorako masa duten ibilgailuekin edo ibilgailu-taldeekin garraiatzeko gaitzen duena, MDPE kodearekin identifikatua.

2. Bidaiarien eskatu ahalako autobus bidezko garraio publikorako baimena, VDE kodearekin identifikatua.

3. Salgaien garraio publikorako baimena, gehienez 3,5 tonako masa duten ibilgailuekin garraiatzeko gaitzen duena eta MDLE kodearekin identifikatzen dena.

4. Salgaien garraio publikoen kontratazioan bitartekari aritzeko gaitzen duen garraio-operadorearen baimena, erregistroan OT kodearekin identifikatuta.

b) Laguntza eskatzen den egunean, hiri barruko autobus bidezko garraio-zerbitzu publikoa ematen badute eta apartatu honetako a) letran jasotako baimenen bat eskuratzetik salbuetsita badaude.

c) Salgaiak garraiatzeko prozesuan kargatzaile/deskargatzaile edo bidaltzaile/hartzaile gisa esku hartzen dutenak, uztailaren 30eko 16/1987 Legean adierazten den bezala, kontrol-agirian eta ADRn.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak / Azpiegitura eta Garraio Sailburuordetza > Garraio Plangintzaren Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak / Azpiegitura eta Garraio Sailburuordetza > Garraio Plangintzaren Zuzendaritza

Finantzatzen/kofinantzatzen erankundea

 • Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana (PRTR)

Kontaktu-informazioa


Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1230501

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


- Bitarteko elektronikoak soilik erabiliz komunikatu behar dute baimen hauetakoren baten titular diren azken hartzaileek: MDPE, MDL, VDE eta OT, baldin eta eskaeraren datan indarrean badaude. Administrazioarekin elektronikoki harremanak izatera behartuta dagoen interesdun baten ordezkariak ere bitarteko elektronikoen bidez erlazionatzera behartuta daude, 39/2015 Legearen 14.2.d artikuluan jasotakoaren arabera. (Agindu arautzailearen 5.1.a) artikulua(.


- Hala ere, ez dira behartuta egongo bitarteko elektronikoen bidez komunikatzera, baldin eta pertsona juridikoak ez badira salgaiak garraiatzeko prozesuan kargatzaile/deskargatzaile edo igorle/hartzaile gisa esku hartzen dutenak, ezta autobusez hiri-garraioko zerbitzu publikoa ematen dutenak eta paragrafo honetako letran jasotako baimenen bat lortzetik salbuetsita daudenak ere.

(Informazio gehiago Galderak eta Erantzunak dokumentuan)
 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak digitalizatzeko laguntza).
 3. Sartu online inprimaki honetara.
 • V. Eranskina (pdf , 60.68 KB)
  VI. Eranskina (pdf , 53.44 KB)
  VII. Eranskina (pdf , 49.69 KB)
  VIII. Eranskina (pdf , 48.8 KB)
  IX. Eranskina (pdf , 51.63 KB)

 1. Sartu online inprimaki honetara eta bete (ez da beharrezkoa identifikazio elektronikorako bitartekorik izatea).
 2. Inprimatu bete duzun eskabidea, eta eskuz sinatu. Ez duzu inprimagailurik?
 3. Aurkeztu eskabidea eta beharrezko dokumentazioa prozeduran ezarritako epean eta lekuetan.
 • Eskaera formularioa (pdf , 344.47 KB)
  V. Eranskina (pdf , 60.68 KB)
  VI. Eranskina (pdf , 53.44 KB)
  VII. Eranskina (pdf , 49.69 KB)
  VIII. Eranskina (pdf , 48.8 KB)
  IX. Eranskina (pdf , 51.63 KB)

Ebazpena eta errekurtsoak


Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Modernizazio-soluzioak emateko akordioa.


Laguntza eman ondoren, emandako dirulaguntza kobratzeko eskubidea baliatzeko («txeke moderniza»), azken hartzaileak Modernizaziorako Soluzioak Emateko Akordioak sinatu beharko ditu atxikitako Modernizazioko Soluzioen Hornitzaileekin, baldin eta horiekin aldez aurretik kontratua egin badu:

 • Eraberritzeko irtenbideak emateko akordioak atal honetan bertan ezarritako formularioaren arabera bete beharko dira.
 • Dokumentazio hori aurkezteko gehieneko epea 3 hilabetekoa izango da, laguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik aurrera.
 • Azken hartzaileak modernizazio-soluzioak emateko akordioak formalizatu ahal izango ditu hainbat modernizazio-soluzioen hornitzaile atxikirekin, diruz lagun daitekeen jarduketa bakoitzeko bat. Hala ere, azken hartzaileak erabakitzen badu diruz lagun daitezkeen jarduketak egitea modernizazio-soluzioen hornitzaile atxiki bakar batekin hautatutako bi modernizazio-soluzioei dagokienez, biak akordio berean sartu eta aurkeztu ahal izango dira.
 • Azken hartzaileak, edo haren legezko ordezkariak, eta atxikitako Modernizazioko Soluzioen Hornitzaileak elektronikoki sinatu beharko dute Modernizazioko Irtenbideak Emateko Akordioaren proposamena, gaztelaniazko kopia bat ziurtatuz eta bertan ezartzen diren baldintzak onartuz.
 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu Nire karpeta aplikaziora.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Modernizazio-soluzioak prestatzeko Akordioen formularioa

Egindako jardueren (modernizazio-soluzioen) justifikazioa.


Modernizazio-soluzioa eman ondoren, modernizazio-soluzioen hornitzailea atxikiak, azken hartzailearen izenean, egindako ekintzen justifikazioa aurkeztu beharko du:
 • Azken hartzaileari dirulaguntza emateko ebazpena eman eta gehienez ere hamabi hilabeteko epean.
 • Atal honetan ezarritako dokumentazioa aurkeztu beharko da (Aginduaren IV. eranskina). Justifikazio-dokumentazioak koherentea izan behar du aldez aurretik emandako informazioarekin
 • Modernizazio-soluzioen hornitzailea atxikiei «txeke modernizatua» ordainduko zaie gehienez ere sei hilabeteko epean, modernizazio-soluzioen hornitzailea atxikiak dirulaguntzaren xede den jarduera betetzen dela egiaztatzeko justifikazioa aurkezten duenetik zenbatzen hasita, 
 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu Nire karpeta aplikaziora.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Justifikazio-kontua (memoria)

Beste tramite batzuk