EEE - Errepide bidezko salgai-garraioko flotak modernizatzeko laguntza-programa

[EEE - Errepide bidezko salgai-garraioko flotak modernizatzeko laguntza-programa]

Deskribapena


Xedea

Errepide bidezko salgai-garraioko flotak modernizatzeko laguntza-programaren oinarri arautzaileak onartzen, deialdia egiten eta argitaratzen dituen Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2023ko maiatzaren 29ko Ebazpenaren bitartez ezarritako laguntzen deialdia egitea.

Jarduera subentzionagarriak honako hauek dira:

 • Ibilgailu efizienteagoak erostea, nahitaezkoa izanik Espainian 2020ko urtarrilaren 1a baino lehen matrikulatutako ibilgailu bat txatar bihurtzea.

Aurrekontuko zuzkidura

2.000.000 €

Prestazio ekonomikoa

2023ko ekainaren 12tik aurrera izapidetu ahalko dira laguntzak, eta 2023ko urriaren 31ra arte.Laguntzen programaren oinarrien honako puntu hauen bidez zehaztuko da laguntzen gehieneko zenbatekoa:

 • Jarduketa subentzionagarriak eta laguntzen zenbatekoa (I. eranskina).
 • Laguntzen zenbatekoaren muga orokorra (I. eranskina).
 • Europako araudi aplikagarria eta bateragarritasun-erregimena beste laguntza batzuekin (5.2 eta 5.3 oinarriak).
 • I. Eranskina –Laguntzen azken hartzaileentzako laguntzen zenbatekoa eta jarduketen betekizunak.

Laguntzak esleitzeko prozedura

Laguntza-eskaeren ebazpenak ondoz ondoko lehiako prozedura baten bidez emango dira, egoera edo jarduketa subentzionagarria badela eta eskatutako beste betekizunak betetzen direla egiaztatu ondoren, deialdian esleitutako aurrekontu-kreditua agortu arte. Hala, eskaerak aurkezten diren ordena zorrotzaren arabera aztertu eta tramitatuko dira.

Eskaera osatugabea, akatsekin badago, edo oinarri hauetan eskatzen dena bete gabe, hamar (10) egun balioduneko epea emango zaio interesdunari zuzentzeko edo eskatzen zaizkion dokumentuak aurkezteko, horretarako bidaliko zaion jakinarazpena jasotzen duen egunetik kontatzen hasita, eta hori egin ezean, eskaera bertan behera utziko zaio, aurretiaz emango den ebazpen baten bidez, 39/2015 Legearen 21. artikuluaren arabera.

Nolanahi ere, aurrekontu eskuragarririk egon zein ez, laguntza-eskaerak aurkezteko epea 2023ko urriaren 31n amaituko da. Aipatutako epea amaitutakoan ez da eskaera gehiagorik onartuko.

Nori dago zuzenduta


pertsona fisikoak edo juridikoak

Betekizunak

 • Baldintzak

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak > EVE - Ente Vasco de la Energía
 • Eusko Jaurlaritza > Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena

Ebazten duen erakundea

 • Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak > EVE - Ente Vasco de la Energía
 • Eusko Jaurlaritza > Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena

Kontaktu-informazioa


Energiaren Euskal Erakundea

Telefonoa: 94 6 620600

E-mail: gestionayudas@eve.eus

Kodea

1219802

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Laguntza-programa honetarako laguntza-eskaerak aurkezteko epea 2023ko ekainaren 12an hasiko da, indarraldia amaitzen den arte, 2023ko urriaren 31era arte, hain zuzen ere.

Eskaera egin aurretik:

Ondoren, zerbitzu elektronikora sartu zaitez eta 4 urrats hauek jarraitu:

 1. Eskabidea bete.
 2. Aurretik prestatutako dokumentuak erantsi.
 3. Eskabidea sinatu.
 4. Eskabidea eta erantsitako dokumentuak bidali.

Jarraian, hartu izanaren agiria erakutsiko da pantailan (hartu-agiria).

Ondoren, espedientearen egoeraren jarraipena Nire karpeta aplikazioan egin dezakezu.

Laguntza eskatzeko:

 • Inprimakiak bete, inprimatu eta sinatu.
 • Behar den dokumentazio guztia prestatu.
 • Eskabidea eta dokumentazio guztia adierazitako tokietan aurkeztu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

6 hilabete.

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak