Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzaileen Kidegoko eta Lan Segurtasun eta Osasuneko eskalako Lan Ikuskatzaileordeen Kidegoko sarbidea prestatzeko 2023rako, 2024rako eta 2025erako

[2023ko Ikuskaritza Prestakuntzarako Bekak]

Deskribapena


Xedea

Bi urteetan behin egiten da deialdia, Lan eta Emplegu Sailaren titularraren Agindu baten bidez.

Agindu honen xedea da 6 beka emateko lehiaketa baten deialdia egitea eta arautzea 2023ko ekitaldirako, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzaileen Kidegoko eta Lan Segurtasun eta Osasuneko eskalako Lan Ikuskatzaileordeen Kidegoko oposizioak prestatzeko txanda libretik (kidegoko, 3na beka).

Diru-laguntzen onuradun izango dira: deialdiaren 4. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsonak.

Prestazio ekonomikoa

Ordainketa egingo da laguntzaren onarpena egiaztatzen denean eta eta 24 hilabetetan hileko 550 eurokoa izango da.

Ordaintzeko modua

Ordainketa 24 hilabetetan egingo da, 550 euro hileko.

Aurrekontuko zuzkidura

79.200,00

Nori dago zuzenduta


Pertsona fisikoak

Betekizunak

 • Zer kidego eta eskalako hautaketa-prozesura aurkeztea erabaki duten, hautaketa-horretako azken deialdian exijitutako baldintzak betetzea. Zer kidegotara aurkeztu, kidego horretarako exijitzen den titulazioa izatea
 • Azken 7 urteetatik, gutxienez, 5ean Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea, eta bertan izatea egoiliartza efektiboa; eskabidea egiten den unean, berriz, azken 5 urteetatik, bitan izan beharko da egoiliartasuna
 • Dagokion titulua eman denetik, gehienez ere, zazpi urte igarota egotea
 • Ikasketa-espedienteko batez besteko nota, gutxienez ere, 6koa izatea
 • Laguntza ematen den kidego eta eskala bereko pertsona fisiko prestatzailea bilatzeko konpromisoa, edo pertsona juridiko bat, (akademia edo ikasketa-zentroa) lagun diezaion oposaketa gainditzen
 • Gehienez ere hiru urteko epean ?jarraian edo aldizka?, izan ez izatea deialdi honetan aipatzen diren oposizioak prestatzeko edozein bekaren onuradun edo antzeko graduondokoren edo laguntzaren onuradun
 • Eskatzailearen kargu dauden pertsonek ez izatea 75.000 euro gordin baino gehiagoko diru-sarrerarik urtean, edo 10.000 euro gordin, baldin eta onuradunak bere diru-sarrera propioak baditu. Diru-sarera modura, zenbatu egingo dira hala lan-errendimenduak eta/edo jarduera ekonomikoak nola kapital higiezin edo higigarrienak. Era berean, kostu gabeko eskualdaketen ondoriozko ondare-irabaziak ere zenbatuko dira
 • Erantzukizunpeko adierazpena, adierazten duena ez duela diru-laguntza jasotzeko zehapen administratibo edo penalik

 • Zerga betebeharrak betetzen direla

 • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko

 • Inork ezingo du bekarik lortu, baldin eta urratzen badu Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13,2. artikuluan xedatutako debekuren bat
 • Pertsona fisikoaren nortasuna
 • Bizikidetza-unitatearen bizilekuari buruzko datuak

 • Erantzukizunpeko adierazpena, itzultze- edo zehapen-prozeduren egoerarena

 • Euskara ezaguera

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Lana eta Enplegua > Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetza

Ebazten duen erakundea

 • Lana eta Enplegua > Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

12371

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Eskaerak hilabeteko epean aurkeztuko dira, deialdiaren Agindua EHAAn argitaratzen den egunetik aurrera zenbaturik. (2023ko urriaren 7tik azaroaren 6ra arte) 

Eskaera bai elektronikoki, baita zuzeneko moduan ere aurkez dezakezu.

Zuzenean 2 aukera dauzka:

1) bete zuzeneko eskaera online

2) deskargatu eskaeraren pdf-a

Beti bete behar duzu adierazitako lekuetan entregatu baino lehen.

 

Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da..

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Zuzendaritzako Lan Ikuskaritzako Zuzendariordetza da diru-laguntzak kudeatzeko organo eskuduna. Lan eta Gizarte Segurantzako Sailburuordearen ebazpen bidez erabakiko da diru-laguntzak ematea eta ukatzea. Ebazpen horrek administrazioarekiko bidea agortzen ez duenez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Lan eta Enpleguko Sailburuari, hilabeteko epean, hala ezartzen baita 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan (39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio publikoen Administrazio-prozedura Erkidearena). Epea eta isiltasuna Agindua eman zenetik lau hilabetera ez bada ebazpen espresurik eman eta jakinarazi, eskabideak ezetsi direla ulertuko da, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritakoaren ondoreetarako, hargatik eragotzi gabe Administrazioak espresuki ebazteko duen betebeharra (39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio publikoen Administrazio-prozedura Erkidearena). Publizitatearen printzipioa betetzeko, Lan eta Gizarte Segurantzako Sailburuordeak Ebazpen bat emango du, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dena, honako hau jakinarazteko: batetik, Agindu honen babesean diru-laguntza zein erakunde sindikalek jaso duten eta zenbateko laguntza jaso duten. Nolanahi ere, diru-laguntzak emateko Ebazpenak espresuki eta banaka ere jakinarazi ahal izango dira.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Beste tramite batzuk