[ehe_2015]  Ekintza humanitarioa deialdia (Estrategia markoen linea)

LABURPENA
Xedea

Otsailaren 19ko 31/2008 Dekretuak araututako ekintza humanitariotarako laguntzen 2015. urteko ekitaldirako deialdia egitea da ebazpen honen xedea, Garapen Lankidetzarako Funtsaren kargurako ekintza humanitariotarako laguntzak arautzen baititu dekretu horrek.

Eskatzaileak (erakundeak zein pertsonak)
 • Irabazi-asmorik gabeko erakundeak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea
  • Legez eratuta egotea
  • Estatutuen helburua
  • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea
  • Esperientsa laburpena (Meritoa)
  • Atzerriratutako langileak
  • Ekintzaren plana pro-equidad (Meritoa)
  • Egoitza nagusia
  • Plan estrategikoa (Meritoa)
  • Estartegia markoetarako erakundeen baldintzak
 • Erakundeen partzuergoa Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Administratiboa baldiltzak
  • Hitzarmena
Betekizunak eta merezimenduak
 • Tokiko erakundearen bitartez
 • Proiektu-zenbakia
 • Aspectos mínimos
 • Iraupen gehiago
 • Diru-laguntza muga
 • Printzipio humanitarioak
 • Idiosincrasia
 • Generoaren ikuspegia
 • Adoptar medidas
 • Mapa
 • Krisiren ingurumen (Meritoa)
 • Proiektuaren matriza
 • Aurrekontua
 • Bideragarritasuna
 • Eskaera egiten den unean diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko ezgaitzen duen zigor penalik edo administratiborik ez edukitzea, sexuagatiko diskriminazioagatiko zehapenak barne. Informazio xehatua

  Marque en la solicitud la correspondiente declaración responsable.

 • Edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturi helburu berbererako eskatutako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabideen berri ematea. Halakoren bat lortuz gero, horren berri ere ematea. ("Financiación del proyecto")
Aurrekontuko zuzkidura
2.000.000
Prestazio ekonomikoa

% 70 gehienez. Ekintza humanitarioko estrategia-marko bakar bati ere esleitu ezin zaion zenbatekoa.

Ordainketa-modua:

Emandako diru-laguntza honako epe hauetan ordainduko da:

a) Lehenengo ordainketa, diru-laguntzaren zenbatekoaren % 50eraino, hitzarmena izenpetzen den unean.

b) Emandako diru-laguntzaren gainerakoa, estrategia-markoaren aurrekontu osoaren % 30 egin dela justifikatu ondoren

ESKAERA ETA BESTE IZAPIDE BATZUK
Beste izapide batzuk
Izapide hauek aukerakoak dira. Zeure ekimenez egin ditzakezu edo Administrazioak horretarako aukera daukazula jakinarazten dizunean.
EBAZPENA ETA ERREKURTSOAK
Diru-laguntza emateko modua
Lehiaketa
Isilbidearen ondorioak
Gaitzetsiak
Errekurtsoak
 • Gora jotzeko errekurtsoa

  Gora jotzeko errekurtsoa administrazio-errekurtsoa da. Honen bidez, administrazio-organo bati eskatzen zaio hierarkikoki haren mende dagoen beste organo batek emandako egintza berrikusteko eta zuzentzeko.

  Zer egintzaren aurka jartzen da?

  • Administrazio-bideari bukaera ematen ez dioten egintzen aurka.
  • Zuzenean edo zeharka auziaren muina erabakitzen duten edo prozedurak aurrera egitea eragozten duten izapidezko egintzen aurka.

  Zer organori jartzen zaio?

  • Errekurritutako egintza ematen duen organoari edo haren goragokoari.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  • Hilabete, egintza espresu bat errekurritzen baduzu.
  • 3 hilabete, presuntziozko egintza bat errekurritzen baduzu.

  Zer epe dauka Administrazioak ebazteko?

  • 3 hilabete.

  Epe horretan Administrazioak ez badizu ebazpena jakinarazten:

  • Errekurtsoa baietsitzat joko da, baldin eta presuntziozko egintza errekurritu baduzu.
  • Errekurtsoa ezetsitzat joko da, baldin eta egintza espresu bat errekurritu baduzu.

   Zer errekurtso jar dezakezu gero?

  • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bide judizialetik.
  • Berrikusteko errekurtso berezia, salbuespenez.

  Informazio gehiago: 30/1992 Legea, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearena (VII. titulua, Egintzak administrazio-bidetik berrikustea),

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

  Aukerako berraztertzeko errekurtsoa administrazio-errekurtsoa da. Honen bidez, administrazio-organo bati eskatzen zaio berak emandako egintza berrikusteko eta zuzentzeko.

  Zer egintzaren aurka jartzen da?

  Administrazio-bideari bukaera ematen ez dioten egintzen aurka.

  Zer organori jartzen zaio?

  Errekurritutako egintza ematen duen organoari.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  • Hilabete, egintza espresu bat errekurritzen baduzu.
  • 3 hilabete, presuntziozko egintza bat errekurritzen baduzu.

  Zer epe dauka Administrazioak ebazteko?

  Hilabete.

  Epe horretan Administrazioak ez badizu ebazpena jakinarazten, errekurtsoa ezetsitzat joko da.

  Zer errekurtso jar dezakezu gero?

  Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bide judizialetik.

  Informazio gehiago: 30/1992 Legea, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearena (VII. Titulua, Egintzak administrazio-bidetik berrikustea).

  Aurkeztu beharreko dokumentuak