Hezkuntza Saila

Bideozaintza-sistema duten Hezkuntza sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoak

Tratamendu-Jardueren Erregistroak Hezkuntza Sailean egiten diren tratamendu pertsonalak jasotzen ditu. Erregistro hori Eusko Jaurlaritzako Datuak Babesteko ordezkariaren orrian kontsulta daiteke.

Saileko tratamendu-jardueren erregistroak Hezkuntza Sailaren datu pertsonalak jasotzen ditu. Ikastetxe eta Plangintzaren Zuzendaritzaren bideozaintza-jarduerari buruzko informazioa, bai eta bideozaintza-sistema duten ikastetxeen zerrenda ere.

Sartze berriak bideozaintza-sistema duten ikastetxeen zerrendan

Bideozaintza-sistema bat instalatzen duten Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoek jakinarazi beharko diote Ikastetxe eta Plangintzaren Zuzendaritzara, dagokion zerrendan sartzeko.