Eusko Jaurlaritza

Bideozaintza-kameren datuen tratamendua

Datu tratamenduaren informazio orokorra

Bideozaintza irudia95/46/CE Zuzentaraua (datuen babeserako araudi nagusia) indargabetzen duen 2016/679 (EB) Araudiak, 2016ko apirilaren 27koak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarenak, datu pertsonalen tratamenduaren eta datu horien zirkulazio askearen aurrean pertsona fisikoak babesteari buruzkoak, izaera pertsonaleko datuen tratamendua legitimatzen du bere 6. artikuluan; besteak beste, interes publikoaren mesedetan buruturiko xede bat erdiesteko beharrezkoa baldin bada.

Hartara, jakinarazten dizugu, Segurtasun Pribatuaren apirilaren 4ko 5/2014 Legeak ahalbidetu egiten gaituela norbanakoen kontrolerako, segurtasunerako eta babeserako irudiak hartzeko eta grabatzeko, baita Euskadiko Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren eraikinak, ondasunak eta instalazio ez polizialak babesteko irudiak harzteko eta grabatzeko ere.

Jarraian, bideozaintzako jarduerak zerrendatzen dira eta dagozkien informazio-klausulak eskuratzeko aukera ematen da:

Bideozaintzako jarduerak

Arduraduna: Baliabide Orokorren Zuzendaritza, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Informazio-klausulak

Kudeaketa bateratuko eraikinak. Bideozaintza kartela

Arduraduna: Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Informazio-klausulak

Eusko Jaurlaritzaren portuak. Bideozaintza kartela

Arduraduna: Ikastetxe eta Plangintza Zuzendaritza. Hezkuntza saila.

Informazio-klausulak

Eusko Jaurlaritzaren ikastetxeak. Bideozaintza kartela

Arduraduna: Justizia Administrazioko Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila.

Informazio-klausulak

Eraikin judizialak. Bideozaintza kartela

Arduraduna: Justizia Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila.

Informazio-klausulak

Familia-elkarguneetan. Bideozaintza kartela