Jabari publiko hidraulikoan edo zaintza eremuan lan eta ekintzak egiteko baimena

Deskribapena


Jabari publiko hidraulikoan edo zaintza-eremuan lanak, landaketa edo mozketak egin nahi dituen pertsona edo erakundeak derrigorrezko baimena eskatu beharko du. Eremu hauetan lanak baimenik gabe egitea zehatu egingo da.

 • Lanak
  • Jabari publiko hidraulikoan: defentsa-obrak, harri-lubetak, zubiak, ibiak, bideratzeak, hodien gurutzaketak eta lineak...
  • Zaintza-eremuan: Eraikinak, itxitura eta hesi garbien instalazioa, lorategietarako hiri-altzariak edo antzekoak, bakanketa-lanak, garrantzi txikiko sasi-garbitze inausketak...
 • Mozketak
 • Landaketak

Lan eta ekintzetarako baimen eskaera JPH

Lanak, landaketaa edota mozketak egiteko baimena lortzeko prozedura jarduera-eskaeraren bitartez hasiko da eskainitako inprimakia betez kasuan kasu dagozkion agiriekin.

Eskaera betetzen hasi baino lehen irakurri argibide orokorrak ematen dituen gida

 Jabari publikoa zehazten duen eskema


Lan eta ekintzen titulartasun aldaketa JPH

Obra baimenaren titulartasunean aldaketaren bat egongo balitz, titulartasunaren jabetza hartzen duen pertsonak baimenaren titulartasun aldaketa eskatu beharko URAn instantzia eta aldaketa hori egiaztatzen duten agiri guztiak aurkeztuz.

Inprimakiak betetzen hasi baino lehen irakurri informazio orria (PDF, 151 KB)


Lan eta ekintzen datuen aldaketa JPH

Baimenaren titularrak eskariaren funtsezko ezagurrien aldaketa Arro erakundeari eskatu beharko zaio, hark ezarritako izapideak betez.

Nori dago zuzenduta


Pertsona fisiko edota juridikoak

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak > Uraren Euskal Agentzia

Ebazten duen erakundea

 • Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak > Uraren Euskal Agentzia

Konfederazio Hidrografikoak

Ebro eta Kantauriko Konfederazio Hidrografikoek eskumenak dituzte ondorengo Erkidego arteko arroetan: Bidasoaren ardatz nagusia, Urumea, Oria, Nervión, Ibaizabal, Cadagua, Agüera, Karrantza, Omecillo, Baias, Zadorra, Inglares, Araia, Ega eta Errioxa.

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

ORDUTEGIA

Publikoarentzako etenik gabeko ordutegia astelehenetik ostiralera 8:30etatik 14:00ak arte.

Urte osoan irekia herriko eta probintziako jaiegunetan eta abenduaren 24 eta 31n izan ezik.

URAREN EUSKAL AGENTZIA

El Boulevard eraikina

Gamarrako Atea kalea 1.A - 11. solairua

01013 Vitoria-Gasteiz

URAREN EUSKAL AGENTZIA

Urkixo Zumarkalea 36, - 7. solairua

48011 Bilbao

URAREN EUSKAL AGENTZIA

Intxaurrondo kalea, 70 - 1. solairua

20015 Donostia/San Sebastián

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Aurretiko hitzordua eskatu behar da Zuzenean - Herritarrentzako arreta buegoetara joateko: Eskatu hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea(k)

 • Lan eta ekintzetarako baimen eskaera JPH : 1020701
 • Lan eta ekintzen titulartasun aldaketa JPH : 1020703
 • Lan eta ekintzen datuen aldaketa JPH: 1020704

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

EBAZTEKO EPEAK

Uraren Euskal Agentziak hiru hilabete izango ditu baimen-prozedura ebazteko. Informazioa jendaurrean jartzeko aldia hilabetetik gorakoa bada edo proiektua alderatu behar bada, epea sei hilera luzatuko da, Ur-jabari Publikoaren Erregelamenduko 53.3.b) artikuluaren arabera. Epe hori bukatzen denean, eskaera ezetsitzat jo ahal izango da, 39/2015 Legeko 24. artikuluaren lehenengo zenbakiaren bigarren lerrokada aplikatuz.

Berariazko ebazpenik izan ezean, ezin izango da inoiz baimena lortutzat jo.

EBAZPENAREN ONDORIOAK

Ebazpenak amaituko du abiarazitako administrazio-prozedura.

Titularra aurreikusitako jarduerak egiteko legitimatzen duen agiria egilespen-ebazpena da, kontuan hartu gabe administrazio zentralak, autonomikoak edo tokikoak eska dezaketen edozein baimen. Ebazpenean titularra identifikatzen da, baimendutako jarduera eta lanen ezaugarriak ezartzen dira, eta bete beharreko baldintza eta epeak zehazten dira. Baldintzak zein epeak ez betetzea arau-haustetzat joko da edo baimena baliogabetzea ekarriko du. Baimena emateak jabari publiko hidraulikoa okupatzeari dagokion kanona urtero ordaintzeko betebeharra ekarriko du.

Husteko ohiko egoeran utzi beharko du ibilgua baimenaren titularrak, baita baimena baliogabetzen bada ere, arroko organismoak beharrezko neurriak hartu ahal izango dituelarik.

Ebazpenaren aurka, honako errekurtsoak, aurkez daitezke:

 • Erkidego barruko arroen kasuan eta Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legeko 6.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, Ebazpen honen aurka, gora jotzeko helegitea jarri ahal izango da, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren aurrean, HILABETEko epean, ebazpen hau jakinarazten den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita. "Jabari publiko hidraulikoa erabiltzeagatiko kanonaren" baldintzari dagokionez, izaera ekonomiko-administratiboa duenez, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango zaio Uraren Euskal Agentziari, edo, bestela, erreklamazio ekonomiko-administratiboa egin ahal izango da, eta erakunde honek Euskadiko Ekonomía-Arduralaritzako Epaitegira bidaliko du. HILABETEKO epea egongo da horretarako, ebazpenaren jakinarazpena jaso eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

 • Erkidegoen arteko arroen kasuan, Ur-jabari Publikoaren Erregelamendua onartzen duen apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuaren 53. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta urriaren 1ko 39/2015 Legeko 109.g) artikuluari loturik, ebazpenak amaitu egiten du administrazio-bidea. Ebazpen honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke dagokion Konfederazio Hidrografikoko Zuzendaritzaren aurrean edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa dagokion Auzitegi Nagusiaren aurrean. Bi errekurtsoak aurkezteko epeak, hurrenez hurren, HILABETE eta BI HILABETE izango dira, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

 

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Jabari Publiko hidraulikoak lanak egiteko baimen-eskaria


Urriaren 1eko 39/2015 Legeak  (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide   elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak  (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela  ertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Eskabide orria

Jabari publikoan hidraulikoan landaketa eta mozketak egiteko baimena


Urriaren 1eko 39/2015 Legeak (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide lektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide  lektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Eskabide orria

Beste tramite batzuk


Lan eta ekintzen titulartasun aldaketa JPH


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eskabide-orria

Beste tramite batzuk


Lan eta ekintzen datuen aldaketa JPH


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Datuen aldaketa

Beste tramite batzuk